Sony Xperia SP - Az eszköz be- és kikapcsolása

background image

Az eszköz be- és kikapcsolása

Az eszköz bekapcsolása

Ügyeljen arra, hogy az eszköz első alkalommal történő bekapcsolása előtt legalább 30 percig

töltse az akkumulátort.

1.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot , amíg az eszköz

rezegni nem kezd.

2.

Ha a képernyő elsötétül, a képernyő bekapcsolásához nyomja meg röviden a

bekapcsoló gombot .

3.

Amikor a készülék felkéri, adja meg a SIM kártyához tartozó PIN kódot, majd

koppintson a lehetőségre.

4.

Ha a képernyő zárolva van, helyezze az egyik ujját a képernyőre és csúsztassa

fel vagy le a zár feloldásához.

5.

Várjon kis ideig, amíg az eszköz elindul.

A SIM kártya PIN kódját kezdetben a hálózat üzemeltetőjétől kapja, később azonban a

Beállítások menüben megváltoztathatja azt. Ha ki szeretné javítani a SIM kártyához tartozó

PIN kód megadásakor vétett hibát, koppintson a

billentyűre.

Az eszköz kikapcsolása

1.

Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot , amíg a Beállítások menü meg

nem jelenik.

2.

A Beállítások menüben koppintson a Kikapcsolás lehetőségre.

3.

Koppintson a OK lehetőségre.

Az eszköz kikapcsolása kis időt igénybe vehet.

10

Ez a kiadvány internetes változata. © Csak magáncélú felhasználásra nyomtatható ki.

background image

Az eszköz kényszerített leállítása

1.

Vegye le a készülék hátlapját.

2.

Nyomja meg hosszan a kikapcsológombot egy toll vagy hasonló tárgy hegyével.

Az eszköz automatikusan kikapcsol.

Ne használjon olyan éles tárgyat, amely a kikapcsológomb sérülését okozhatja.