Sony Xperia SP - Usklađivanje s uslugom Facebook™‎

background image

Usklađivanje s uslugom Facebook™

Facebook™ na uređaju možete koristiti na dva načina. Možete koristiti standardnu

aplikaciju Facebook i putem nje pristupati svom računu za tu uslugu ili možete

uskladiti taj račun s uređajem pa razmjenjivati sadržaj između usluge Facebook™ i

mnogo drugih aplikacija. Putem Facebooka, primjerice, možete dijeliti glazbu iz

aplikacije "WALKMAN" na uređaju. Da biste uskladili uređaj s Facebookom, najprije

morate postaviti račun "Xperia™ with Facebook".

Za postavljanje računa „Xperia™ with Facebook” na uređaju

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite Postavke > Dodaj račun > Xperia™ sa servisom Facebook.

3

Slijedite upute na zaslonu kako biste se prijavili u Facebook™ račun ili izradite

novi račun.

105

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za ručno usklađivanje s računom „Xperia™ with Facebook”

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite Postavke > Xperia™ sa servisom Facebook.

3

Odaberite račun koji želite uskladiti.

4

Pritisnite , a zatim dotaknite Sinkroniziraj sada.

Za uklanjanje računa „Xperia™ with Facebook”

Kada s uređaja uklonite račun „Xperia™ with Facebook”, povezani se internetski račun

Facebooka ne briše i još uvijek mu možete pristupati s računala.

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite Postavke > Xperia™ sa servisom Facebook.

3

Odaberite račun koji želite ukloniti.

4

Pritisnite , a zatim dotaknite Izbriši račun.

5

Za potvrdu ponovno dotaknite Izbriši račun.

106

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.