Sony Xperia SP - Usklađivanje pomoću servisa Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Usklađivanje pomoću servisa Microsoft® Exchange

ActiveSync®

Pomoću računa servisa Microsoft Exchange ActiveSync poslovnim porukama e-pošte,

obvezama na kalendaru i kontaktima možete pristupiti izravno na uređaju. Nakon

postavljanja informacije možete pronaći u aplikacijama E-pošta, Kalendar i Kontakti.

Postavljanje usklađivanja poslovne e-pošte, kalendara i kontakata

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite Postavke > Dodaj račun > Exchange ActiveSync.

3

Upišite svoju poslovnu adresu e-pošte i zaporku.

4

Dotaknite Dalje. Uređaj će početi dohvaćati podatke o računu. Ako se dogodi

pogreška, od administratora mreže zatražite dodatne informacije, a zatim ručno

unesite podatke o domeni i poslužitelju za račun.

5

Dotaknite U redu da biste poslužitelju tvrtke omogućili upravljanje uređajem.

6

Odaberite podatke koje želite uskladiti s uređajem, npr. kontakte i stavke

kalendara.

7

Ako želite, aktivirajte administratora za uređaj da biste poslužitelju tvrtke

omogućili upravljanje određenim sigurnosnim značajkama uređaja. Poslužitelju

tvrtke možete, primjerice, omogućiti postavljanje pravila o zaporkama i

postavljanje šifriranja pohrane.

8

Nakon dovršetka postavljanja unesite naziv računa tvrtke.

Za izmjenu postavljanja korporacijske e-pošte, kalendara i kontakata

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite E-pošta, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite Postavke i odaberite korporacijski račun.

4

Promijenite željene postavke.

Za postavljanje intervala usklađivanja za korporacijski račun

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite E-pošta, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite Postavke i odaberite korporacijski račun.

4

Dotaknite Provjeri učestalost i odaberite neku od dostupnih opcija intervala.

Za uklanjanje korporacijskog računa

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite Postavke > Exchange ActiveSync, potom odaberite korporacijski

račun.

3

Dotaknite , a zatim dotaknite Izbriši račun.

4

Za potvrdu ponovno dotaknite Izbriši račun.