Sony Xperia SP - Uređivanje teksta

background image

Uređivanje teksta

Dok pišete tekst, možete ga odabrati, izrezati, kopirati i lijepiti u vodoravnom i

okomitom usmjerenju tako da dvaput dotaknete uneseni tekst. U okomitom usmjerenju

potrebni alati za uređivanje nalaze se na traci aplikacije. U vodoravnom usmjerenju

gumb Uredi sadrži iste alate.

Aplikacijska traka

1

Zatvaranje aplikacijske trake

2

Odabir cijelog teksta

3

Izrezivanje teksta

4

Kopiranje teksta

28

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

5

Lijepljenje teksta

Simbol prikazuje se samo kada je u međuspremnik pohranjen tekst.

Za odabir teksta

1

Upišite tekst, potom dvaput dotaknite tekst. Riječ koju dotaknete bit će istaknuta

jezičcima s obje strane.

2

Povlačite jezičce ulijevo ili udesno kako biste odabrali više teksta.

Za uređivanje teksta u okomitoj orijentaciji

1

Unesite tekst, potom dvaput dotaknite unijeti tekst kako bi se pojavila

aplikacijska traka.

2

Odaberite tekst koji želite urediti, a zatim koristite aplikacijsku traku kako biste

izvršili željene promjene.

Za uređivanje teksta u vodoravnoj orijentaciji

1

Upišite tekst, potom dvaput dotaknite upisani tekst.

2

Odaberite tekst s kojim želite raditi, a zatim dotaknite Uređivanje... i odaberite

odgovarajuću opciju.