Sony Xperia SP - Prilagođavanje uređaja

background image

Prilagođavanje uređaja

Možete podesiti nekoliko postavki uređaja kako bi odgovarala vašim potrebama.

Primjerice, možete promijeniti jezik, dodati osobni zvuk zvona ili promijeniti svjetlinu

zaslona.

Prilagodba glasnoće

Za dolazne pozive i obavijesti te reprodukciju glazbe i videozapisa možete prilagoditi

glasnoću zvuka zvona.

Prilagodba glasnoće zvona pomoću tipke za glasnoću

Pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

Prilagodba glasnoće reproduciranih medija pomoću tipke za glasnoću

Pri reprodukciji glazbe ili gledanju videozapisa pritisnite tipku glasnoće gore ili

dolje.

Prilagođavanje postavki zvuka

Možete prilagoditi nekoliko postavki zvuka. Na primjer, možete namjestiti uređaj u

način rada bez zvuka tako da ne zvoni kad ste na sastanku.

Postavljanje uređaja u način rada s vibracijom

Pritisnite tipku za glasnoću dolje dok se na traci stanja ne prikaže .

Postavljanje uređaja u tihi način rada

1

Pritišćite tipku za smanjivanje glasnoće dok uređaj ne zavibrira i na traci stanje

se prikaže .

2

Ponovno pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće. Na traci stanja prikazat će se

.

Za postavljanje uređaja u način rada s vibracijom i zvonjenjem

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Zvuk.

3

Označite potvrdni okvir Vibriranje prilikom zvonjenja.

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme na uređaju možete promijeniti.

Za ručno postavljanje datuma

1

Iz Početni zaslon, dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Datum i vrijeme.

3

Ako je okvir Automatski datum i vrijeme označen, odznačite ga.

4

Dotaknite Postavljanje datuma.

5

Prilagodite datum pomicanjem gore i dolje.

6

Dotaknite Postavi.

30

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za ručno postavljanje vremena

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Datum i vrijeme.

3

Ako je okvir Automatski datum i vrijeme označen, odznačite ga.

4

Dotaknite Postavljanje vremena.

5

Za prilagođavanje sata i minuta pomičite se prema gore ili prema dolje.

6

Po potrebi pomaknite se prema gore za promjenu PRIJE PODNE u POSLIJE

PODNE

ili obratno.

7

Dotaknite Postavi.

Postavljanje vremenske zone

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Datum i vrijeme.

3

Ako je okvir Automatska vremenska zona označen, odznačite ga.

4

Dotaknite Odabir vremenske zone.

5

Odaberite opciju.

Postavke melodija zvona

Za namještanje zvuka zvona

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Zvuk > Melodija zvona telefona.

3

Odaberite zvuk zvona.

4

Dotaknite Gotovo.

Omogućivanje zvukova dodira

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Zvuk.

3

Označite potvrdne okvire Zvukovi tipki tipkovnice i Zvukovi pri dodiru.

Za odabir zvuka obavijesti

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Zvuk > Zvuk obavijesti.

3

Odaberite zvuk koji se reproducira kad stigne obavijest.

4

Dotaknite Gotovo.

Postavke zaslona

Za podešavanje svjetline zaslona

1

Na Početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Zaslon > Svjetlina.

3

Ako je okvir Prilagođavanje uvjetima osvjetljenja označen, odznačite ga.

4

Povucite klizač da biste prilagodili svjetlinu.

Snizite razinu osvjetljenja da biste poboljšali performanse baterije.

Namještanje vibracije zaslona na dodir

1

Traku stanja povucite prema dolje, a zatim dotaknite > Zvuk.

2

Potvrdite okvir Vibracija na dodir. Zaslon će vibrirati kada dotaknete tipke

odabira i određene aplikacije.

Prilagodba vremena neaktivnosti prije isključivanja zaslona

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Zaslon > Mirovanje.

3

Odaberite opciju.

Za brzo isključivanje zaslona kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .

31

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavke jezika

Možete odabrati zadani jezik za svoj uređaja i kasnije ga promijeniti.

Za promjenu jezika

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Jezik i ulaz > Jezik.

3

Odaberite opciju.

4

Dotaknite U redu.

Ako odaberete pogrešan jezik i ne možete čitati tekst izbornika, pronađite i dotaknite . Zatim

odaberite tekst pored

te potom odaberite prvi unos u izborniku koji se otvara. I na kraju

odaberite željeni jezik.

Zrakoplovni način rada

Kada se koristi zrakoplovni način rada, primopredajnici mreže i radija isključuju se u

svrhu izbjegavanja ometanja osjetljive opreme. Međutim, sve dok je taj sadržaj

spremljen na vašoj memorijskoj kartici ili internoj memoriji uređaja, vi i dalje možete

igrati igrice, slušati glazbu, gledati videozapise i drugi sadržaj. Također, možete biti i

obaviješteni od strane alarma, ako su alarmi aktivirani.

Uključivanje zrakoplovnog načina rada smanjuje potrošnju baterije.

Uključivanje zrakoplovnog načina rada

1

U vašem Početni zaslon dotaknite “ .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Više....

3

Označite potvrdni okvir Izvanmrežno.

Možete pritisnuti i držati tipku za napajanje i potom odabrati

Izvanmrežno u izborniku koji

se otvara.

Način rada s rukavicama

Način rada s rukavicama omogućuje kretanje po zaslonu uređaja kada na rukama

imete rukavice. Kada koristite način rada s rukavicama, u području zaslona u kojem se

registrira dodir prikazuje se prsten pokazivača.

Omogućivanje načina rada s rukavicom

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite > Postavke > Zaslon i provjerite je li

potvrđen okvir Način rada s rukavicama.

2

Zaključajte zaslon uređaja.

3

Navucite rukavicu.

4

Otključajte zaslon prstom ruke s rukavicom. Način rada s rukavicom sada je

omogućen. Uređaj će ostati u načinu rada s rukavicom dok se zaslon ponovno

ne zaključa.

Osjetljivost ovisi o veličini površine dodira između zaslona i prsta na ruci s rukavicom koji

koristite za navigaciju po zaslonu. Ako je površina dodira premala, osjetljivost će biti niska i

način rada s rukavicom možda neće biti omogućen.