Sony Xperia SP - Postavke mobilne mreže

background image

Postavke mobilne mreže

Vaš uređaj automatski prebacuje između mobilnih mreža ovisno o tome koje su

mobilne mreže dostupne u različitim područjima. Možete ručno namjestiti uređaj za

pristup određenoj vrsti mobilne mreže, primjerice, WCDMA ili GSM.

35

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Odabir mrežnog načina rada

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Više... > Mobilne mreže.

3

Dotaknite Način rada mreže.

4

Odaberite mrežni način rada.

Za ručni odabir druge mreže

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Više... > Mobilne mreže > Mrežni operater.

3

Dotaknite Način pretraživanja > Ručno.

4

Odaberite mrežu.

Ako ručno odaberete mrežu, vaš uređaj neće tražiti druge mreže čak ni ako izađete iz dosega

ručno odabrane mreže.

Aktivacija automatskog odabira mreže

1

Povucite traku stanja prema dolje, a zatim dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Više... > Mobilne mreže > Mrežni operater.

3

Dotaknite Način pretraživanja > Automatski.

Podatkovni roaming

Neki mrežni operatori dopuštaju slanje i primanje mobilnih podataka kada se nalazite

izvan matične mreže (roaming). Preporučujemo da provjerite odgovarajuće cijene

prijenosa podataka.

Za aktiviranje podatkovnog roaminga

1

Iz Početni zaslon, dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Više... > Mobilne mreže.

3

Označite potvrdni okvir Podatkovni roaming.

Podatkovni roaming ne možete aktivirati ako je podatkovna veza isključena.

36

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.