Sony Xperia SP - Sadržaj

background image

Sadržaj

Xperia™ SP Priručnik...................................................................6
Početak rada.................................................................................7

O ovom priručniku..............................................................................7
Android™ – što i zašto?.....................................................................7
Pregled uređaja..................................................................................7
Sklapanje...........................................................................................8
Uključivanje i isključivanje uređaja...................................................10
Otključavanje i zaključavanje zaslona..............................................11
Vodič za postavljanje.......................................................................11
Računi i usluge.................................................................................11

Upoznavanje uređaja.................................................................13

Korištenje tipki..................................................................................13
Korištenje zaslona osjetljivog na dodir.............................................13
Baterija.............................................................................................15
Zaključani zaslon..............................................................................18
Početni zaslon..................................................................................18
Snimanje snimke zaslona................................................................21
Pristup i korištenje programa...........................................................21
Stanje i obavijesti.............................................................................23
Pristup postavkama..........................................................................26
Zaslonska tipkovnica........................................................................26
Telefonska tipkovnica.......................................................................27
Unos teksta pomoću glasovnog unosa............................................28
Uređivanje teksta.............................................................................28
Personaliziranje tipkovnice uređaja Xperia......................................29
Prilagođavanje uređaja....................................................................30
Memorija..........................................................................................32
Korištenje slušalice s mikrofonom ...................................................33
Postavke za internet i razmjenu poruka...........................................34
Kontroliranje korištenja podataka.....................................................35
Postavke mobilne mreže..................................................................35

Preuzimanje aplikacija...............................................................37

Preuzimanje aplikacija iz trgovine Google Play™............................37
Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora............................................37

Pozivanje.....................................................................................38

Upućivanje poziva............................................................................38
Primanje poziva................................................................................39
Pozivi u tijeku...................................................................................40
Korištenje evidencija poziva.............................................................40

2

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Prosljeđivanje poziva.......................................................................41
Ograničavanje poziva.......................................................................41
Više poziva.......................................................................................41
Konferencijski pozivi.........................................................................42
Govorna pošta..................................................................................42
Hitni pozivi........................................................................................43

Kontakti.......................................................................................44

Prijenos kontakata............................................................................44
Traženje i prikazivanje kontakata.....................................................45
Dodavanje i uređivanje kontakata....................................................46
Favoriti i grupe.................................................................................47
Slanje kontaktnih informacija...........................................................47
Izbjegavanje dupliciranja unosa u programu Kontakti......................47
Sigurnosno kopiranje kontakata.......................................................48

Razmjena poruka i razgovor.....................................................49

Čitanje i slanje poruka......................................................................49
Organiziranje poruka........................................................................50
Upućivanje poziva iz poruke............................................................51
Postavke razmjene poruka...............................................................51
Izravne poruke i videorazgovori.......................................................51

E-pošta........................................................................................53

Postavljanje e-pošte.........................................................................53
Slanje i primanje poruka e-pošte......................................................53
Okno pregleda e-pošte.....................................................................54
Organiziranje poruka e-pošte...........................................................55
Postavke računa e-pošte.................................................................56
Gmail™............................................................................................56

Glazba

.....................................................................................................58

Prijenos glazbe na uređaj.................................................................58
Slušanje glazbe................................................................................58
Početni zaslon aplikacije WALKMAN ..............................................59
Popisi pjesama.................................................................................60
Dijeljenje glazbe...............................................................................61
Poboljšanje zvuka............................................................................62
Vizualizator ......................................................................................62
Prepoznavanje glazbe pomoću usluge TrackID™...........................62
Internetski servis Music Unlimited....................................................64

FM radio......................................................................................65

Slušanje radija..................................................................................65
Omiljene radijske stanice.................................................................66
Postavke zvuka................................................................................66

3

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Kamera........................................................................................67

Snimanje fotografija i videozapisa....................................................67
Prepoznavanje lica...........................................................................68
Korištenje Smile Shutter™ za snimanje nasmiješenih lica..............68
Pridruživanje zemljopisnog položaja fotografijama..........................69
Općenite postavke fotoaparata........................................................69
Postavke fotoaparata.......................................................................70
Postavke videokamere.....................................................................73

Album..........................................................................................75

Pregledavanje fotografija i videozapisa............................................75
Dijeljenje i organiziranje fotografija i videozapisa.............................76
Uređivanje fotografija u aplikaciji Uređivač fotografija......................77
Fotoalbumi.......................................................................................78
Prikaz fotografija na zemljovidu.......................................................79

Filmovi

.....................................................................................................82

Gledanje videozapisa u aplikaciji Filmovi.........................................82
Prijenos videosadržaja na uređaj.....................................................83
Upravljanje videosadržajima............................................................83

Video Unlimited..........................................................................85

Usluga Video Unlimited....................................................................85

Web-preglednik..........................................................................86

Pregledavanje weba.........................................................................86

Povezivost...................................................................................87

Povezivanje na bežične mreže........................................................87
Dijeljenje sadržaja s DLNA Certified™ uređajima............................90
NFC..................................................................................................92
Bežična tehnologija Bluetooth®.......................................................94
Povezivanje uređaja s računalom....................................................97
Povezivanje uređaja s televizorom putem kabela..........................100
Zrcaljenje zaslona..........................................................................101
Skeniranje crtičnih kodova s aplikacijom NeoReader™.................101
Smart Connect...............................................................................102

Usklađivanje podataka na uređaju.........................................104

O usklađivanju podataka na uređaju..............................................104
Usklađivanje s uslugama Google™...............................................104
Usklađivanje pomoću servisa Microsoft® Exchange

ActiveSync®...................................................................................105
Usklađivanje s uslugom Facebook™.............................................105

Karte i lokacije..........................................................................107

Lokacijske usluge i izvori................................................................107
Korištenje GPS‑a...........................................................................107

4

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Google karte™...............................................................................108

Kalendar i budilica....................................................................109

Kalendar.........................................................................................109
Budilica...........................................................................................109

Podrška i održavanje...............................................................112

Ažuriranje uređaja..........................................................................112
Aplikacija za izradu sigurnosne kopije i vraćanje...........................113
Resetiranje uređaja........................................................................114
Zaključavanje i zaštita uređaja.......................................................115
Pronalaženje uređaja.....................................................................118
Podrška aplikacija..........................................................................118
Recikliranje uređaja........................................................................118

Referenca..................................................................................119

Pregled ikona za status i obavijesti................................................119
Pregled aplikacija...........................................................................120

Važne informacije.....................................................................122

Letak s važnim informacijama........................................................122
Ograničenja usluga i funkcija.........................................................122
Pravne informacije.........................................................................122

5

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.