Sony Xperia SP - Upućivanje poziva iz poruke

background image

Upućivanje poziva iz poruke

Za pozivanje pošiljatelja poruke

1

Iz vašeg Početni zaslon, dotaknite , potom pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite konverzaciju.

3

Dotaknite ime primatelja ili broj na vrhu zaslona, potom odaberite ime primatelja

ili broj iz popisa koji se pojavljuje.

4

Ako je primatelj spremljen u kontaktima, dotaknite telefonski broj koji želite

nazvati. Ako primatelj nije spremljen u kontaktima, dotaknite .

Spremanje broja pošiljatelja kao kontakt

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite > Spremi.

3

Odaberite postojeći kontakt ili dotaknite Izradi novi kontakt.

4

Uredite podatke za kontakt i dotaknite Gotovo.