Sony Xperia SP - Korištenje evidencija poziva

background image

Korištenje evidencija poziva

U zapisniku poziva možete prikazati propuštene , primljene i upućene .

Prikaz propuštenih poziva

1

Kada imate propušteni poziv, na traci stanja pojavljuje se . Traku stanja

povucite prema dolje.

2

Dotaknite Propušten poziv.

Pozivanje broja iz evidencije poziva

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Telefon. U gornjem desnom dijelu zaslona pojavit će se

prikaz evidencije poziva.

3

Da biste izravno pozvali broj, dotaknite broj. Da biste prije pozivanja uredili broj,

dodirnite ga i držite, a zatim dotaknite Uredi broj prije poziva.

Broj možete pozvati i tako da dotaknete > Uzvrati poziv.

Dodavanje broja iz evidencije poziva u kontakte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Telefon. U gornjem desnom dijelu zaslona pojavit će se

prikaz evidencije poziva.

3

Dodirnite i držite broj, a zatim dotaknite Dodaj u kontakte.

4

Dotaknite željeni kontakt ili dotaknite Izradi novi kontakt.

5

Uredite detalje o kontaktu i dotaknite Gotovo.

40

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za skrivanje evidencije poziva

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Telefon.

3

Dotaknite > Sakrij evidenciju poziva.