Sony Xperia SP - Skeniranje crtičnih kodova s aplikacijom NeoReader™‎

background image

Skeniranje crtičnih kodova s aplikacijom NeoReader™

O skeniranju pomoću aplikacije NeoReader™

Uređaj koristite kao skener crtičnih kodova da biste doznali više o artiklima koje

skenirate. Recimo da vidite kaput u oglasu u nekom časopisu i da želite doznati u

kojem ga najbližem maloprodajnom diskontnom dućanu možete kupiti. Ako oglas

sadrži čitljivi crtični kod, aplikacija NeoReader™ koristi taj kod za pristup web-sadržaju

za mobilne uređaje, primjerice web-stranici koja sadrži dodatne informacije o

proizvodu ili kartu s obližnjim diskontnim dućanima. NeoReader™ podržava većinu

standardnih vrsta crtičnih kodova.

Za pokretanje programa NeoReader™

1

Iz Početni zaslon, dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite NeoReader™.

Za skeniranje crtičnog koda

1

Kada je aplikacija NeoReader™ otvorena, kameru uređaja držite iznad crtičnog

koda dok cijeli crtični kod ne postane vidljiv u tražilu.

2

Uređaj automatski skenira crtični kod i vibrira kada je prepoznat crtični kod.

Za ručni unos bar koda

1

Kada je aplikacija NeoReader™ otvorena, dotaknite .

2

Upišite brojeve bar koda u polje za tekst, potom dotaknite GO!.

Pregled izbornika aplikacije NeoReader™

U aplikaciji NeoReader™ na raspolaganju su sljedeće mogućnosti izbornika:

Dotaknite za prikaz više opcija

Ručno unesite brojeve crtičnog koda. Ovu opciju možete koristiti ako vaša kamera ima poteškoća

kod očitavanja crtičnog koda

Pregledajte popis prethodno skeniranih crtičnih kodova

Prikaz informacija o aplikaciji NeoReader™. Pročitajte više o različitim tipovima crtičnih kodova i o

tome kako koristiti NeoReader™

101

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Odaberite osobne postavke, poput jezika ili zemlje. Ove informacije koriste se za prilagodbu

sadržaja crtičnog koda. Možete odabrati postavke kako koristiti aplikaciju NeoReader™

Pošaljite SMS poruku da biste pozvali prijatelja da preuzme aplikaciju NeoReader™