Sony Xperia SP - Traženje i prikazivanje kontakata

background image

Traženje i prikazivanje kontakata

Pregled zaslona Kontakti

1

Kartice Kontakti, Pozivanje, Favoriti i Grupe

2

Prikaz pojedinosti kontakta

3

Skok na kontakte čija imena počinu odabranim slovom

4

Pristup opcijama komunikacije s kontaktom

5

Traženje kontakta

6

Dodavanje kontakta

7

Prikaz dodatnih opcija

Traženje kontakta

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Dotaknite i upišite prvih nekoliko slova imena kontakta u polje Pretraživanje

kontakata

. Prikazuju se svi kontakti koji počinju tim slovima.

Odabir kontakata za prikaz u programu Kontakti

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Pritisnite , a zatim dotaknite Filter.

3

Na popisu koji se pojavljuje označite i odznačite željene opcije. Ako ste uskladili

kontakte s računom za usklađivanje, taj se račun pojavljuje na popisu. Za

daljnje proširenje popisa opcija dotaknite račun.

4

Kada završite, dotaknite U redu.

45

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.