Sony Xperia SP - Izbjegavanje dupliciranja unosa u programu Kontakti

background image

Izbjegavanje dupliciranja unosa u programu Kontakti

Ako ste uskladili svoje kontakte s novim računom ili ste uvezli informacije o kontaktu

na drugi način, možete završiti s dupliciranim unosima u programu Kontakti. Ako se to

dogodi, takve duplikate možete spojiti kako biste izradili jedan unos. Ako unose spojite

pogrešno, možete ih kasnije ponovno razdvojiti.

Povezivanje kontakata

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite kontakt koji želite povezati s drugim kontaktom.

3

Pritisnite , a zatim dotaknite Poveži kontakt.

4

Dotaknite kontakt čije podatke želite pridružiti prvom kontaktu, a zatim za

potvrdu dotaknite U redu. Podaci iz prvog kontakta dodani su drugom kontaktu,

a povezani se kontakti na popisu kontakata prikazuju kao jedan.

47

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za razdvajanje povezanih kontakata

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom dotaknite .

2

Dotaknite povezani kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite Poništi povez. kont. > Poništi povezivanje.