Sony Xperia SP - Budilica

background image

Budilica

O budilici

Koristite uređaj kao budilicu i odaberite bilo koji zvuk u uređaju kao zvuk alarma.

Alarm se ne oglašava ako je uređaj isključen. Oglašava se, međutim, ako je uređaj u

načinu rada bez zvuka ili u zrakoplovnom načinu rada. Ako koristite jedan od ovih

načina, uređaj vam može biti uključen kad spavate, a da ne budete probuđeni

telefonskim pozivima.

Za otvaranje budilice

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Alarm i sat.

109

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za postavljanje novog alarma

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Alarm i sat.

3

Dotaknite .

4

Dotaknite Vrijeme i prilagodite vrijeme pomicanjem gore i dolje.

5

Dotaknite Postavi.

6

Po želji izmijenite ostale postavke alarma.

7

Dotaknite Gotovo.

Za uređenje postojećeg alarma

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Alarm i sat.

3

Dotaknite alarm koji želite urediti.

4

Dotaknite Vrijeme i prilagodite vrijeme pomicanjem gore i dolje.

5

Dotaknite Postavi.

6

Po želji izmijenite ostale postavke alarma.

7

Dotaknite Gotovo.

Prikazani format vremena alarma jednak je formatu odabranom za općenite postavke vremena,

na primjer 12-satni ili 24-satni format.

Deaktiviranje alarma

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Alarm i sat.

3

Klizač s lijeve strane alarma koji želite aktivirati povucite udesno.

Aktivacija postojećeg alarma

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Alarm i sat.

3

Klizač uz alarm koji želite aktivirati povucite udesno.

Za brisanje alarma

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Alarm i sat.

3

Dodirnite i držite alarm koji želite obrisati.

4

Dotaknite Izbriši alarm, a zatim dotaknite Da.

Postavljanje zvuka zvona za alarm

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Alarm i sat.

3

Dotaknite alarm koji želite izmijeniti.

4

Dotaknite Zvuk alarma i odaberite opciju, a zatim dotaknite Gotovo..

5

Dotaknite Gotovo.

Za postavljanje ponavljajućeg alarma

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Alarm i sat.

3

Dotaknite alarm koji želite izmijeniti.

4

Dotaknite Ponovi.

5

Označite okvire za željene dane, a potom dotaknite U redu.

6

Dotaknite Gotovo.

Postavljanje naziva alarma

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Alarm i sat.

3

Dotaknite alarm koji želite urediti.

4

U polje Tekst alarma unesite naziv alarma.

5

Dotaknite Gotovo.

110

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Aktivacija funkcije vibriranja za alarm

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Alarm i sat.

3

Dotaknite alarm koji želite izmijeniti.

4

Potvrdite okvir Vibriraj.

5

Dotaknite Gotovo.

Kada izradite novi alarm, značajka vibracije omogućena je po zadanim postavkama.

Postavljanje oglašavanja alarma kada je uređaj u tihom načinu rada

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Alarm i sat, a zatim dotaknite alarm da biste ga odabrali.

3

Potvrdite okvir Alarm u utišanom nač..

4

Dotaknite Gotovo.

Kada izradite novi alarm, on je po zadanom omogućen u tihom načinu rada.

Odgađanje alarma kad se oglasi

Dotaknite Odgodi.

Isključivanje alarma kad se oglasi

Pomaknite udesno.

111

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.