Sony Xperia SP - Postavke zvuka

background image

Postavke zvuka

Za prebacivanje između mono i stereo načina zvuka

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Dotaknite Omogući stereozvuk.

3

Za slušanje radija u mono načinu zvuka pritisnite i dotaknite Prisilni

monozvuk

.

Za odabir regije radija

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Dotaknite Postav. regije za radio.

3

Odaberite opciju.

Prilagodba vizualizatora

1

Kada je radio otvoren, dotaknite .

2

Dotaknite Visualizer.

3

Odaberite opciju.

66

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.