Sony Xperia SP - Postavljanje e-pošte

background image

Postavljanje e-pošte

Pomoću aplikacije za e-poštu na uređaju možete slati i primati poruke e-pošte putem

svojih računa e-pošte. Istovremeno možete imati jedan ili nekoliko računa e-pošte, što

obuhvaća poslovne račune Microsoft Exchange ActiveSync.

Postavljanje računa e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite E-pošta.

3

Da biste dovršili postavljanje, slijedite upute na zaslonu.

Za neke usluge e-pošte možda ćete se morati obratiti davatelju usluge i od njega zatražiti

pojedinosti o postavkama računa e-pošte.

Za dodavanje dodatnog računa e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, dotaknite , potom dotaknite Dodaj

račun

.

4

Upišite adresu e-pošte i zaporku, a zatim dotaknite Dalje. Ako postavke za

račun e-pošte nije moguće automatski preuzeti, ručno dovršite postavljanje.

5

Kada se to zatraži, unesite naziv računa e-pošte da biste ga mogli jednostavno

prepoznavati.

6

Kada završite, dotaknite Dalje.

Postavljanje računa e-pošte kao zadanog računa

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite E-pošta.

3

Pritisnite , a zatim dotaknite Postavke.

4

Odaberite račun koji želite koristiti kao zadani račun za sastavljanje i slanje

poruka e-pošte.

5

Potvrdite okvir Zadani račun. Mapa primljene pošte zadanog računa pojavljuje

se uvijek kada otvorite aplikaciju e-pošte.

Ako imate samo jedan račun e-pošte, taj je račun automatski zadani račun.