Sony Xperia SP - Prikaz fotografija na zemljovidu

background image

Prikaz fotografija na zemljovidu

9

Prikaz svih fotografija i videozapisa spremljenih na uklonjivu memorijsku karticu

10 Prikaz svih fotografija s licima osoba

Internetski servis PlayMemories nije dostupan u svim zemljama ni regijama.

Prikaz fotografija s internetskih servisa u albumu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Album > Moji albumi.

3

Dotaknite željeni internetski servis.

4

Dotaknite Poveži. Prikazat će se svi dostupni internetski albumi koje ste

prenijeli na servis.

5

Dotaknite bilo koji album da biste pogledali njegov sadržaj, a zatim dotaknite

neku fotografiju u njemu.

6

Da biste vidjeli sljedeću fotografiju ili videozapis, kvrcnite ulijevo. Da biste

pogledali prethodnu fotografiju ili videozapis, kvrcnite udesno.

Prikaz i dodavanje komentara u sadržaj albuma na mreži

1

Kada pregledavate fotografiju iz albuma na mreži, dotaknite zaslon za prikaz

alatne trake, a potom za pregled komentara dotaknite .

2

U polje za unos unesite komentare, a zatim dotaknite Objavi.

Za „Sviđa mi se” fotografije ili videozapisa na Facebook™

Tijekom prikazivanja fotografije ili videozapisa iz jednog od albuma na

Facebook™, dotaknite zaslon za prikaz alatnih traka, potom dotaknite za

prikaz da vam je to „Sviđa mi se” Facebook™.

Prikaz fotografija na zemljovidu

Dodavanje podataka o lokaciji uz fotografije naziva se još i geooznačavanje (engl.

geotagging). Možete prikazati i označiti svoje fotografije na zemljovidu te prijateljima i

obitelji pokazati gdje ste se nalazili kada ste snimili određenu fotografiju. Dodatne

79

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

informacije potražite u odjeljku

Pridruživanje zemljopisnog položaja fotografijama

na

stranici 69.

Ako ste uključili otkrivanje lokacije i aktivirali geooznačavanje u fotoaparatu, možete izravno

označiti fotografije da biste ih kasnije mogli pregledavati na zemljovidu.

1

Traženje lokacije na zemljovidu.

2

Prikaz opcija izbornika.

3

Grupa fotografija i/ili videozapisa geooznačenih istom lokacijom.

4

Dvaput dotaknite da biste povećali razinu zuma. Približite prste da biste smanjili razinu zuma.

Povucite da biste pogledali druge dijelove karte.

5

Minijature odabrane grupe fotografija i/ili videozapisa. Dotaknite stavku da bi se prikazala preko

cijelog zaslona.

Ako je nekoliko fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo se jedna prikazuje na zemljovidu.

Ukupan broj fotografija pojavljuje se u gornjem desnom kutu, primjerice . Da biste vidjeli sve

fotografije u toj grupi, dotaknite fotografiju u prikazu, a zatim jednu od minijatura pri dnu

zaslona.

Dodavanje geooznake na fotografiju

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon za prikaz trake alata, a zatim

dotaknite Dodirn. za post. lokac. za otvaranje zaslona sa zemljovidom.

2

Pronađite i dotaknite željenu lokaciju za postavljanje fotografije na zemljovid.

3

Da biste prilagodili lokaciju fotografije, dotaknite mjesto na zemljovidu na koje

želite premjestiti fotografiju.

4

Da biste spremili geooznaku i vratili se u preglednik fotografija, po završetku

dotaknite U redu.

Pregled fotografija s geooznakama na zemljovidu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Album > Moji albumi > Zemljovidi.

3

Dotaknite fotografiju da biste je prikazali preko cijelog zaslona.

Pregled fotografija s geooznakama na prikazu svijeta

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Album > Moji albumi > Globus.

3

Dotaknite fotografiju da biste je prikazali preko cijelog zaslona.

80

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Promjena geooznake fotografije

1

Kada fotografiju pregledavate na zemljovidu u Albumu, dodirnite i držite

fotografiju dok njezin okvir ne poplavi, a zatim dotaknite željeno mjesto na

zemljovidu.

2

Dotaknite U redu.

Promjena prikaza zemljovida

Prilikom pregledavanja zemljovida u aplikaciji Album dotaknite , a zatim odaberite

Klasični prikaz

ili Satelitski prikaz.

81

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.