Sony Xperia SP - שיתוף וניהול תצלומים וסרטוני וידיאו

background image

ואידיווה

ךנוצרבש

ףתשל

שקהו

וילע

.

2

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

שקה

לע

םושייה

ךנוצרבש

שמתשהל

וב

ידכ

ףתשל

תא

םולצתה

רחאלו

ןכמ

עצב

תא

םיבלשה

ותחילשל

.

ידכ

שמתשהל

םולצתב

תנומתכ

שיא

רשק

1

תעב

תגצה

םולצת

,

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

<

שמתשה

רותב

<

תנומת

שיא

רשק

.

2

םא

שקבתת

,

רחב

ישנא

רשק

<

םעפ

תחא

דבלב

,

רחאלו

ןכמ

רחב

שיא

רשק

.

ידכ

שמתשהל

םולצתב

טפטכ

1

תעב

תגצה

םולצת

,

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

<

שמתשה

רותב

<

תנומת

עקר

.

2

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תוגצומה

לע

ךסמה

.

ידכ

בבוסל

םולצת

1

תעב

תגצה

םולצת

,

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

רחב

תורשפאב

בבוס

.

םולצתה

רמשנ

ןוויכב

שדחה

.

ידכ

קוחמל

םולצת

וא

ואידיו

1

תעב

תגצה

םולצת

,

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

קחמ

.

73

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

דובעל

םע

תוצובק

לש

םימולצת

וא

ינוטרס

ואידיו

םובלאב

1

תעב

תגצה

תונומת

תורעזוממ

לש

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

םובלאב

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רחב

םיטירפ

.

2

שקה

לע

םיטירפה

ךנוצרבש

דובעל

םתיא

.

םיטירפה

ורחבנש

םינמוסמ

תרגסמב

הלוחכ

.

3

שמתשה

םילכב

לגרסבש

םילכה

ידכ

דובעל

םע

םיטירפה

ורחבנש

.

ידכ

ליעפהל

בצמ

הריחב

,

ךתורשפאב

םג

תעגל

העיגנ

הכורא

טירפב

דע

עבצש

תרגסמה

ולש

הנתשי

לוחכל

.

רחאל

ןכמ

,

ךתורשפאב

שיקהל

לע

םיטירפ

םירחא

ידכ

רוחבל

םתוא

.

חותינ

םימולצת

םע

םינפ

םובלאב

ךתורשפאב

חתנל

םימולצת

ןקתהב

םיללוכה

םינפ

לש

םישנא

.

רחאל

תנוכתש

חותינ

םימולצתה

הלעפוה

,

םימולצתה

םישדחה

וחתוני

דימ

םע

םתפסוה

.

רחאל

תלעפה

חותינ

,

לכות

ץבקל

תא

לכ

םימולצתה

לש

ותוא

םדא

הייקיתב

תחא

.

ידכ

ליעפהל

תא

תנוכת

חותינ

םימולצתה

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

םובלא

<

םימובלאה

ילש

<

םינפ

שקהו

וילע

.

3

לכ

םימולצתה

ןקתהב

םיחתונמ

םיצבוקמו

הייקיתב

'

םיפוצרפ

אלל

םש

'

םאתהב

.

ידכ

קינעהל

םש

םינפל

1

תצבשמב

םינפ

,

שקה

לע

הייקיתה

םיפוצרפ

אלל

םש

רחאלו

ןכמ

טוונ

לא

הייקיתה

םינפ

תורחא

רחבו

תא

םינפה

םהלש

ךנוצרב

קינעהל

םש

.

2

שקה

לע

ףסוה

םש

.

3

דלקה

םש

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

עצוב

<

ףסוה

םדא

שדח

.

ידכ

ךורעל

םש

לש

םינפ

1

תעב

תגצה

םינפ

תגוצתב

ךסמ

אלמ

,

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

<

ךורע

יגת

תומש

.

2

שקה

לע

רושיא

.

3

שקה

לע

םש

םינפה

ךנוצרבש

ךורעל

.

4

ךורע

תא

םשה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

עצוב

<

ףסוה

םדא

שדח

.

תכירע

םימולצת

תועצמאב

םושייה

'

ךרוע

םימולצתה

'

ךתורשפאב

ךורעל

ליחהלו

םיטקפא

לע

םימולצת

םיירוקמ

תמליצש

םע

המלצמה

ךלש

.

המגודל

,

לכות

תונשל

תא

יטקפא

הרואתה

.

רחאל

רומשתש

תא

םולצתה

תכרעש

,

הסרגה

תירוקמה

,

אלל