Sony Xperia SP - אלבומי תצלומים

background image

תייגולונכט

טוחלאה

לש

Bluetooth®

,

אוד

"

ל

תועדוהו

ףותישל

ןכות

.

1

גצה

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

םישמתשמש

תורישב

ןווקמה

PlayMemories

2

גצה

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

ב

-

Facebook™

3

גצה

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

ב

-

Picasa™

4

גצה

םימולצת

תועצמאב

תורישה

ןווקמה

Flickr™

5

גצה

תא

לכ

םימולצתה

ינוטרסו

ואידיווה

ומלוצש

תועצמאב

תמלצמ

ןקתהה

6

גצה

תא

לכ

םימולצתה

ינוטרסו

ואידיווה

םירומשה

ןוסחאב

ימינפה

לש

ןקתהה

7

גצה

תא

םימולצתה

בצמב

סובולג

8

גצה

תא

םימולצתה

ךלש

לע

הפמ

9

גצה

תא

לכ

םימולצתה

ינוטרסו

ואידיווה

םירומשה

סיטרכב

ןורכיזה

ףלשנה

10

גצה

תא

לכ

םימולצתה

םיליכמש

םינפ

תורישה

ןווקמה

PlayMemories

וניא

ןימז

לכב

תונידמה

וא

םירוזאה

.

75

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

גיצהל

םימולצת

םיתורישמ

םינווקמ

םובלאב

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

םובלא

<

םימובלאה

ילש

.

3

שקה

לע

תורישה

ןווקמה

יוצרה

.

4

שקה

לע

רבחתה

.

לכ

םימובלאה

םינווקמה

םינימזה

תילעהש

תורישל

וגצוי

.

5

שקה

לע

םובלא

והשלכ

ידכ

גיצהל

תא

ונכות

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םולצת

םובלאב

.

6

עג

ףורפרב

הלאמש

ידכ

גיצהל

תא

םולצתה

וא

ןוטרס

ואידיווה

אבה

.

עג

ףורפרב

הנימי

ידכ

גיצהל

תא

םולצתה

וא

ןוטרסה

םדוקה

.

ידכ

גיצהל

ףיסוהלו

תורעה

ןכותל

לש

םובלא

ןווקמ

1

תעב

תגצה

םולצת

םובלאמ

ןווקמ

,

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ידכ

גיצהל

תא

תורעהה

.

2

ןזה

תא

תורעהה

הדשב

טלקה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םסרפ

.

ידכ

ןמסל

תבהאש

)

Like

(

ןוטרס

ואידיו

ב

-

Facebook™

ךלהמב

הייפצ

םולצתב

וא

ואידיווב

ךותמ

דחא

םימובלאהמ

ךלש

ב

-

Facebook™

,

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ידכ

ןמסל

'

קייל

'

טירפל

ב

-

Facebook™

.

תגצה

םימולצתה

ךלש

לע

הפמ

תפסוה

יטרפ

םוקימ

םימולצתל

תארקנ

'

גוית

םוקימ

.'

לכות

גיצהל

גייתלו

תא

םימולצתה

ךלש

הפמב

תוארהלו

םירבחל

החפשמלו

ןכיה

תייה

תעב

םוליצ

םולצת

םיוסמ

.

האר

תפסוה

םוקימ

יפרגואיג

םימולצתל

ךלש

ףדב

66

תלבקל

עדימ

ףסונ

.

םא

תלעפה

יוהיז

םוקימ

תלעפהו

תויגת

םוקימ

המלצמב

,

לכות

גייתל

תא

םימולצתה

ךלש

תורישי

הייפצל

הפמב

בלשב

רחואמ

רתוי

.

1

שפח

םוקימ

לע

הפמה

.

2

גצה

תויורשפא

טירפת

.

3

הצובק

לש

תונומת

ו

/

וא

ינוטרס

ואדיו

םע

תיגת

םוקימ

ילעב

םוקימ

ההז

.

4

שקה

םיימעפ

ידכ

עצבל

םוז

המינפ

)

הלדגה

.(

טובצ

ידכ

עצבל

םוז

הצוחה

)

הנטקה

.(

רורג

ידכ

גיצהל

םיקלח

םינוש

לש

הפמה

.

5

תונומת

תורעזוממ

לש

תצובק

תונומתה

ו

/

וא

ינוטרס

ואדיווה

הרחבנש

.

שקה

לע

טירפ

ידכ

גיצהל

ותוא

ךסמב

אלמ

.

םא

רפסמ

םימולצת

ומלוצ

ותואב

םוקימ

,

קר

דחא

םהמ

עיפומ

הפמב

.

רפסמה

ללוכה

לש

םימולצתה

עיפומ

הניפב

תינמיה

הנוילעה

,

המגודל

.

ידכ

גיצהל

תא

לכ

םימולצתה

הצובקב

,

שקה

לע

םולצת

רעשה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

תחא

תונומתה