Sony Xperia SP - Sincronización con Facebook™‎

background image

Sincronización con Facebook™

Hai dúas formas de usar Facebook™ no dispositivo. Pode usar a aplicación Facebook

estándar para acceder a súa conta de Facebook en liña ou pode sincronizar a súa

conta de Facebook co dispositivo e compartir contido entre Facebook™ e moitas

outras aplicacións. Por exemplo, pode compartir música na aplicación "WALKMAN"

do dispositivo a través de Facebook. Para sincronizar o seu dispositivo con Facebook,

primeiro ten que configurar unha conta "Xperia™ con Facebook".

Para configurar unha conta "Xperia™ con Facebook" no seu dispositivo

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Pulse Configuración > Engadir conta > Xperia™ con Facebook.

3

Siga as instruccións en pantalla para iniciar sesión na súa conta de

Facebook™, ou crear unha nova conta.

105

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para sincronizar manualmente cunha conta "Xperia™ con Facebook"

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Pulse Configuración > Xperia™ con Facebook.

3

Seleccione a conta que desexe sincronizar.

4

Prema e logo pulse Sincronizar agora.

Para eliminar unha conta "Xperia™ with Facebook"

Aínda que elimine unha conta de "Xperia™ con Facebook" do dispositivo, a conta de

Facebook asociada en liña non se elimina e pode seguir accedendo a ela desde un ordenador.

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Pulse Configuración > Xperia™ con Facebook.

3

Seleccione a conta que desexe eliminar.

4

Prema e logo pulse Eliminar conta.

5

Pulse Eliminar conta de novo para confirmar.

106

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.