Sony Xperia SP - Acerca da sincronización de datos no dispositivo

background image

Acerca da sincronización de datos no dispositivo

Pode sincronizar os seus contactos, correo electrónico, eventos de calendario e outra

información co seu dispositivo desde diversas contas de correo electrónico, servizos

de sincronización e outros tipos de contas, dependendo das aplicacións instaladas no

seu dispositivo. Sincronizar o seu dispositivo con outras fontes de información é un

xeito sinxelo e práctico de manterse ao día. Pode sincronizar datos automaticamente

se activa a función de sincronización automática.

Para activar a función de sincronización automática

1

Arrastre a barra de estado cara abaixo e pulse .

2

Arrastre o control desprazable a carón de Sincronización autom. á dereita.