Sony Xperia SP - Canles de radio favoritas

background image

Canles de radio favoritas

Para gardar unha emisora entre os favoritos

1

Cando estea aberta a radio, desprácese ata a emisora que desexa gardar entre

os favoritos.

2

Pulse .

3

Introduza un nome e seleccione unha cor para a canle e pulse Gardar.

Para escoitar unha emisora de radio favorita

1

Pulse .

2

Seleccione unha opción.

Para eliminar unha emisora dos favoritos

1

Cando estea aberta a radio, desprácese ata a emisora que desexa eliminar.

2

Pulse e logo Eliminar.