Sony Xperia SP - Personalizar o seu dispositivo

background image

Personalizar o seu dispositivo

Pode axustar varias partes da configuración no dispositivo para que se adapte ás

súas necesidades. Por exemplo, pode cambiar o idioma, engadir un ton de chamada

persoal, ou cambiar o brillo da pantalla.

Axustar o volume

Pode axustar o volume do ton de chamada para as chamadas entrantes e as

notificacións, así como para a reprodución de música e vídeo.

Para axustar o volume do ton de chamada coa tecla de volume

Prema a tecla de volume cara arriba ou cara a abaixo.

Para axustar o volume da reprodución multimedia coa tecla de volume

Mentres se reproduce música ou está a visualizar vídeo, prema a tecla de

volume cara arriba ou cara a abaixo.

Configurar os axustes de son

Pode configurar algúns axustes de son. Por exemplo, pode establecer o modo

silencio no dispositivo de xeito que non soe durante unha reunión.

Para establecer o dispositivo en modo de vibración

Prema a tecla de volume cara a abaixo ata que apareza na barra de estado.

Para axustar o modo silencio no dispositivo

1

Prema a tecla de volume ata que o dispositivo vibre e apareza na barra de

estado.

2

Prema a tecla de volume de novo. aparece na barra de estado.

Para axustar o modo de vibración e ton no dispositivo

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Son.

3

Marque a caixa de verificación Vibrar ao soar.

Data e hora

Pode cambiar a data e a hora no dispositivo.

30

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para establecer a data manualmente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Data e hora.

3

Desmarque a caixa de verificación Data e hora automáticas, se está marcada.

4

Pulse Axustar a data.

5

Axuste a data desprazándose cara arriba e cara abaixo.

6

Pulse Axustar.

Para establecer a hora manualmente

1

Desde a súa Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Data e hora.

3

Desmarque a caixa de verificación Data e hora automáticas se está marcada.

4

Pulse Axustar a hora.

5

Desprácese cara abaixo ou arriba para axustar a hora e os minutos.

6

Se é preciso, desprácese cara arriba para cambiar de AM a PM, ou viceversa.

7

Pulse Axustar.

Para axustar a zona horaria

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Data e hora.

3

Desmarque a caixa de verificación Zona horaria automática, se está marcada.

4

Pulse Seleccionar zona horaria.

5

Seleccione unha opción.

Axustes dos tons de chamada

Para axustar un ton de chamada

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Son > Ton de chamada do tel..

3

Seleccione un ton de chamada.

4

Pulse Feito.

Para activar os tons de pulsación

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Son.

3

Marque as caixas de verificación Tons ao tocar o tecl. telefónico e Sons ao

tocar

.

Seleccionar o son de notificación

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Son > Son de notificación.

3

Seleccione o son que se reproducirá cando chegue unha notificación.

4

Pulse Feito.

Axustes da pantalla

Para axustar o brillo da pantalla

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Configuración > Pantalla > Brillo.

3

Desmarque a caixa de verificación Adaptar ás condicións de iluminación se

está marcada.

4

Arrastre o control escorregadizo para axustar o brillo.

Se reduce o nivel de brillo, aumenta o rendemento da batería.

Para establecer a vibración da pantalla ao tocala

1

Arrastre a barra de estado cara abaixo e logo pulse > Son.

2

Marque a caixa de verificación Vibrar ao tocar. A pantalla agora vibra cando

pulsa nas teclas programables e nalgunhas aplicacións.

31

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para axustar o tempo de inactividade antes de desactivar a pantalla

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Pantalla > Suspensión.

3

Seleccione unha opción.

Para desactivar a pantalla rapidamente, prema brevemente a tecla de acendido .

Configuración do idioma

Pode seleccionar un idioma predeterminado para o seu dispositivo e cambialo máis

adiante.

Para cambiar o idioma

1

Desde a Pantalla de inicio pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Idioma e entrada > Idioma.

3

Seleccione unha opción.

4

Pulse Aceptar.

Se selecciona outro idioma e non pode ler o texto dos menús, localice e pulse . Entón

seleccione o texto a carón de

, e seleccione a primeira entrada no menú que se abre. Entón

pode seleccionar o idioma que desexe.

Modo avión

No modo avión, a rede e os transceptores de radio desactívanse para evitar

interferencias cos equipos sensibles. Sen embargo, aínda pode reproducir xogos,

escoitar música, ver vídeos e outros contidos que estean gardados na súa tarxeta de

memoria ou na súa memoria interna. Tamén pode recibir alarmas de notificación, se

estas están activadas.

Activar o modo Avión reduce o consumo de batería.

Para activar o modo avión

1

Desde a súa Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Máis....

3

Marque a caixa de verificación Modo avión.

Tamén pode manter premida a tecla de acendido e logo seleccionar

Modo avión no menú

que se abre.

Modo luvas

Co modo luvas pode explorar a pantalla do dispositivo aínda que leve luvas. Cando

utiliza o modo luvas, aparece un círculo do cursor na área da pantalla onde se rexistra

un toque.

Para activar o modo luvas

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse > Axustes > Pantalla e asegúrese de que a

caixa de verificación Modo luva está marcada.

2

Bloquee a pantalla do dispositivo.

3

Non esqueza que debe levar posta unha luva.

4

Desbloquee a pantalla usando un dedo da man na que leva unha luva. Agora

está activado o modo luvas. O dispositivo permanecerá en modo luvas ata que

se volva bloquear a pantalla.

A sensibilidade depende do tamaño da área de contacto entre a pantalla e o dedo coa luva

que empregue para explorar a pantalla. Se a área de contacto é moi pequena, a sensibilidade

será baixa e é posible que non se active o modo luvas.