Sony Xperia SP - Estado e notificacións

background image

Estado e notificacións

A barra de estado na parte superior da súa pantalla amosa o que está a suceder no

seu dispositivo. Na parte esquerda aparecerán as notificacións cando haxa algo novo

23

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

ou en curso. Por exemplo, as novas mensaxes e as notificacións do calendario

aparecerán aquí. Na parte dereita amósase a cobertura, o estado da batería e outra

información.

A barra de estado permítelle axustar axustes básicos no seu dispositivo, por exemplo,

Wi-Fi®, Bluetooth™, tráfico de datos e son. Tamén pode abrir o menú de axustes

desde o panel de notificacións para cambiar outros axustes.
A luz de notificacións tamén lle ofrece información sobre o estado da batería e

algunhas notificacións. Por exemplo, unha luz azul pestanexando significa que hai

unha nova mensaxe ou unha chamada perdida. É posible que a luz de notificacións

non funcione se o nivel de batería é baixo.

Comprobar notificacións e actividades en curso

Pode arrastrar cara abaixo a barra de estado para abrir o panel Notificacións e obter

máis información. Por exemplo, pode usar o panel para abrir unha nova mensaxe ou

ver un evento do calendario. Tamén pode abrir algunhas aplicacións que se atopan

en execución en segundo plano, como o reprodutor de música.

Para abrir o panel de notificacións

Arrastre a barra de estado cara abaixo.

24

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para pechar o panel de notificacións

Arrastre a pestana da parte inferior do panel de notificación cara arriba.

Para efectuar unha acción sobre unha notificación

Pulse a notificación.

Para descartar unha notificación do panel de notificacións

Poña o dedo sobre unha notificación e toque lixeiramente cara á esquerda ou á

dereita.

Para borrar todas as notificacións do panel de notificacións

Pulse Borrar.

Axustar o dispositivo desde o panel de notificacións

Pode abrir o menú de axustes desde o panel de notificacións para cambiar os axustes
rápidos do dispositivo. Por exemplo, pode activar a Wi-Fi

®

.

Para abrir o menú de configuración do dispositivo desde o panel de notificacións

1

Arrastre a barra de estado cara a abaixo.

2

Pulse .

Para axustar axustes de son desde o panel de notificacións

1

Arrastre a barra de estado cara a abaixo.

2

Pulse .

Para controlar a función Bluetooth

®

desde o panel de notificacións

1

Arrastre a barra de estado cara abaixo.

2

Pulse .

Para controlar a función Wi-Fi® desde o panel de notificacións

1

Arrastre a barra de estado cara a abaixo.

2

Pulse .

Para axustar o nivel de brillo desde o panel de notificacións

1

Arrastre a barra de estado cara abaixo.

2

Pulse .

Personalizar os axustes rápidos desde o panel de notificacións

Pode personalizar os axustes rápidos desde o panel de notificacións se selecciona os

axustes rápidos que desexa e reorganizar o seu orde. Pode seleccionar ata 10

axustes rápidos ou tamén pode non seleccionar ningún deles.

25

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para seleccionar a configuración rápido desde o panel de notificacións

1

Arrastre a barra de estado cara abaixo e pulse .

2

Localice e pulse Pantalla > Axustes rápidos.

3

Seleccione a configuración rápida que desexe.

Para reorganizar a configuración rápida desde o panel de notificacións

1

Arrastre a barra de estado cara abaixo e pulse .

2

Localice e pulse Pantalla > Axustes rápidos.

3

Toque e manteña a carón de dun axuste rápido e móvao ata a posición que

desexe.