Sony Xperia SP - Batería

background image

Batería

O seu dispositivo ten unha batería incorporada.

Carga da batería

A batería está cargada parcialmente no momento da compra do seu dispositivo.

Poden pasar algúns minutos antes de que apareza a icona da batería aparece na

pantalla cando se conecta o cable cargador a unha fonte de alimentación como un

porto USB ou un cargador. Pode seguir usando o dispositivo mentres se está a

cargar. A carga do dispositivo durante un período de tempo prolongado, por exemplo,

toda a noite, non é prexudicial para a batería nin o dispositivo.

Para cargar o dispositivo

15

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

1

Enchufe o cargador nun enchufe.

2

Enchufe un extremo do cable USB no cargador (ou no porto USB dun

ordenador).

3

Enchufe o outro extremo do cable no porto micro USB do dispositivo, co

símbolo de USB mirando cara arriba. A luz de notificación acéndese ao

comezar a cargar.

4

Cando o dispositivo estea completamente cargado, desconecte o cable do

dispositivo tirando del cara a fóra sen torcelo. Asegúrese de non dobrar o

conector.

Use o cargador e o cable USB fornecidos co dispositivo para que a carga se realice do xeito

máis rápido posible. Se a batería está completamente descargada, poden pasar uns minutos

antes que a luz de notificación se acenda a apareza a icona de carga .

Estados da luz de notificación da batería

Verde

O nivel de carga da batería é superior ao 90%

Vermello intermitente

Nivel baixo da batería

Laranxa

A batería está a cargar e o seu nivel de carga é inferior ao 90%

Para comprobar o nivel de batería

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Verbo do teléfono > Estado > Nivel da batería.

Mellorar o rendemento da batería

As seguintes suxestións poden axudarlle a mellorar o rendemento da batería:

Cargue o dispositivo con frecuencia. Isto non afectará á duración da batería.

Descargar datos da Internet consome enerxía. Cando non estea a usar a Internet,

pode aforrar enerxía se desactiva tódalas conexións a través de redes móbiles. Este

axuste non evita que o seu dispositivo transmita datos a través doutras redes sen

fíos.

Desactive as conexións do Bluetooth® e Wi-Fi® cando non precise destas

características. Pode activalas e desactivalas dun xeito máis sinxelo desde o panel de

notificación se arrastra cara abaixo a barra de estado.

Use a característica Modo STAMINA e Modo de batería baixa para reducir o

consumo de batería. Pode seleccionar o modo de aforro de enerxía que mellor se

axeite ao seu uso do dispositivo. Tamén pode personalizar os axustes de cada modo

de aforro de enerxía.

Axuste as súas aplicacións de sincronización (usadas para sincronizar o seu correo

electrónico, calendario e contactos) para sincronizar de xeito manual. Tamén pode

usar a sincronización automática, pero aumentando os intervalos de sincronización.

Comprobe o menú de uso da batería no dispositivo para ver que aplicacións usan

máis enerxía. A batería consome máis enerxía cando usa aplicacións de transmisión

en secuencias de vídeo e música, como YouTube™. Algunhas aplicacións

descargadas de Google Play™ tamén consomen máis enerxía.

Peche e saia das aplicacións que non estea a usar.

Reduza o nivel de brillo da pantalla.

Apague o seu dispositivo ou active o axuste Modo avión cando estea nunha zona

sen cobertura de rede. Do contrario, o dispositivo buscará repetidamente redes

dispoñibles e isto consome enerxía.

Use un dispositivo mans libres orixinal de Sony™ para escoitar música. Os

dispositivos mans libres requiren menos enerxía da batería que os altofalantes do

dispositivo.

Manteña o seu dispositivo en espera cando sexa posible. O tempo de espera fai

referencia ao tempo durante o cal o seu dispositivo está conectado á rede e non se

está a usar.

Desactive os fondos vivos.

16

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para acceder ao menú de uso da batería

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Xestión de enerxía > Uso da batería.

Usar o modo STAMINA

Active esta característicaModo STAMINA para deter a súa conexión Wi-Fi®, o tráfico

de datos e algunhas aplicacións que consomen enerxía cando a súa pantalla está

inactiva. Mentres o modo STAMINA permanece activo, poderá recibir chamadas

telefónicas, e mensaxes multimedia e de texto. Tamén pode configurar unha lista de

aplicacións para permitir que algunhas delas sigan executándose mentres a pantalla

está inactiva. En canto a pantalla volva a estar activa, todas as funcións detidas se

retomarán.

Activar o modo STAMINA

1

Arrastre a barra de estado cara abaixo e pulse .

2

Localice e pulse Xestión de enerxía.

3

Arrastre o control desprazable a carón de Modo STAMINA cara á dereita, logo

pulse Activar. aparece na barra de estado cando o modo STAMINA está

activado.

Desactivar o modo STAMINA

1

Desde a súa Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Xestión de enerxía.

3

Pulse a carón de Modo STAMINA.

Cambiar a configuración para o modo STAMINA

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Xestión de enerxía.

3

No menú de configuración, pulse Modo STAMINA.

4

Engada ou elimine aplicacións, como desexe.

5

Cando remate, pulse Listo.

Estimación do tempo en espera do seu dispositivo

O tempo en espera fai referencia á cantidade de tempo que pode durar a súa batería

cando o seu dispositivo está conectado á rede, pero non está en uso activo, por

exemplo, para recibir ou facer chamadas telefónicas. O modo STAMINA, cando está

activado, evalúa de xeito automático o tempo en espera restante que pode variar

segundo o uso que faga do seu dispositivo. O modo STAMINA é máis efectivo para

alongar o tempo en espera se mantén a pantalla do seu dispositivo bloqueada. Se

non sole bloquear a pantalla, pode que non vexa moita diferenza no rendemento da

batería.

Cando use o seu dispositivo por primeira vez, o tempo en espera estimado pode que non sexa

preciso xa que non hai historial previo co que facer a estimación.

Para ver o tempo en espera estimado

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Xestión de enerxía.

Usar o modo de batería baixa

Pode activar a característica Modo de batería baixa para aforrar enerxía cando o

nivel de batería sexa baixo. Esta característica axúdalle a axustar a configuración de

brillo da pantalla, tráfico de datos e función de vibración, de xeito que poda reducir o

consumo de batería.

Activar o modo de batería baixa

1

Desde a súa Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Xestión de enerxía.

3

Pulse , a carón de Modo de batería baixa, e logo pulse Activar.

17

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Desactivar o modo de batería baixa

1

Desde a súa Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Xestión de enerxía.

3

Pulse a carón de Modo de batería baixa.

Cambiar a configuración para o modo de batería baixa

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Xestión de enerxía.

3

No menú de configuración, pulse Modo de batería baixa.

4

Axuste a configuración como desexe.

5

Cando remate, pulse .