Sony Xperia SP - Favoritos e grupos

background image

Favoritos e grupos

Se marca contactos como favoritos poderá acceder rapidamente a eles desde a

aplicación Contactos. Tamén pode asignar contactos a grupos para acceder máis

rapidamente a eles desde a aplicación Contactos.

Para marcar ou desmarcar un contacto como favorito

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse , e entón pulse .

2

Pulse o contacto que desexa engadir ou eliminar dos favoritos.

3

Pulse .

Para ver os seus contactos favoritos

1

Desde a súa Pantalla de inicio, pulse , entón pulse .

2

Pulse .

Para asignar un contacto a un grupo

1

Na aplicación Contactos, pulse no contacto que desexe asignar a un grupo.

2

Pulse e pulse a barra directamente baixo Grupos.

3

Marque as caixas de verificación dos grupos nos que desexe engadir o

contacto.

4

Pulse Listo.