Sony Xperia SP - Smart Connect

background image

Smart Connect

Use a aplicación Smart Connect para establecer o que acontece no seu dispositivo ao

conectar ou desconectar un accesorio. Tamén pode usar Smart Connect para

establecer unha acción específica ou un grupo de accións para iniciar no seu

dispositivo a algunhas horas do día.
Por exemplo, cando conecta o seu equipo auricular, pode establecer un evento de

xeito que as seguintes accións se inicien no seu dispositivo:

Entre as 7 e as 9 da mañá, cando vaia ao traballo, a aplicación "WALKMAN" se inicia

e o navegador web abre o xornal. O volume do son se establece en vibración.

No camiño de volta do traballo, iníciase a radio FM e ábrese unha app de notas coa

súa lista da compra.

Para iniciar a aplicación Smart Connect

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse .

102

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Crear un evento Smart Connect

1

Iniciar a aplicación Smart Connect. Se está a abrir Smart Connect por primeira

vez, pulse Aceptar para pechar a pantalla de introdución.

2

Na ficha Eventos, pulse .

3

Déalle un nome ao evento, logo pulse Crear.

4

En Cando, engada un accesorio ou un intervalo de tempo, ou ambos.

5

En Facer isto, engada o que desexe que faga o seu dispositivo.

6

En Ao final, engada o que queira que ocorra cando desconecte o accesorio ou

cando o intervalo de tempo chegue á súa fin. Se se establecen ambas

condicións, as accións comezan tanto cando desconecta o accesorio, como

cando o intervalo de tempo remata.

7

Para gardar o evento, seleccione .

Para engadir un accesorio Bluetooth®, primeiro ten que asoscialo co seu dispositivo.

Editar un evento Smart Connect

1

Iniciar a aplicación Smart Connect.

2

Na pestana Eventos, pulse un evento.

3

Se o evento está desactivado, arrastre o control desprazable cara á dereita.

4

Axuste a configuración como desexe.

Para eliminar un evento, pulse la fileira do evento, despois pulse >

Eliminar eventos e pulse

Eliminar para confirmar.

Xestionar dispositivos

Use a aplicación Smart Connect para xestionar diversos accesorios intelixentes que

pode conectar ao dispositivo, como SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless

Headset pro de Sony. Smart Connect descarga calquera aplicación necesaria e

tamén atopa aplicacións de terceiros cando están dispoñibles. Os dispositivos

conectados anteriormente amósanse nunha lista que permite obter máis información

sobre as características de cada dispositivo.

Para asociar e conectar un accesorio

1

Inicie a aplicación Smart Connection. Se está a abrir Smart Connect por

primeira vez, pulse Aceptar para pechar a pantalla de introdución.

2

Pulse Dispositivos e logo .

3

Pulse Aceptar para comezar a procurar dispositivos.

4

Na lista de resultados da procura, pulse o nome do dispositivo que desexa

engadir.

Para cambiar os axustes dun accesorio conectado

1

Asocie e conecte o accesorio co dispositivo.

2

Inicie a aplicación Smart Connection.

3

Pulse Dispositivos e logo pulse o nome do accesorio conectado.

4

Cambie os axustes desexados.

103

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.