Sony Xperia SP - Espertador

background image

Espertador

Sobre o espertador

Use o seu dispositivo como espertador e seleccione como sinal de alarma calquera

son do dispositivo. A alarma non soa cando o seu dispositivo está apagado. Sen

embargo, si o fai cando está en modo silencio ou modo avión. Se vostede usa un

destes modos, pode manter o seu dispositivo acendido mentres dorme e así non ser

espertado por chamadas telefónicas.

109

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para abrir o espertador

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Alarma e reloxo.

Para axustar unha alarma nova

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Alarma e reloxo.

3

Pulse .

4

Pulse Hora e axuste a hora desprazándose cara arriba e cara abaixo.

5

Pulse Axustar.

6

Se o desexa, edite outros axustes da alarma.

7

Pulse Listo.

Para editar unha alarma existente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Alarma e reloxo.

3

Pulse na alarma que desexe editar.

4

Pulse Hora e axuste a hora desprazándose cara arriba e cara abaixo.

5

Pulse Axustar.

6

Se o desexa, edite outros axustes da alarma.

7

Pulse Listo.

O formato de hora da alarma amosado é o mesmo que vostede seleccionou para os axustes

xerais da hora; por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Para desactivar unha alarma

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Alarma e reloxo.

3

Arrastre o control desprazable á esquerda xunto da alarma que desexe

desactivar.

Para activar unha alarma existente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Alarma e reloxo.

3

Arrastre o control desprazable á dereita xunto da alarma que desexe activar.

Para eliminar unha alarma

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Alarma e reloxo.

3

Toque e manteña a alarma que desexe eliminar.

4

Pulse Eliminar alarma e logo Si.

Para establecer o ton de chamada dunha alarma

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Alarma e reloxo.

3

Pulse na alarma que desexe editar.

4

Pulse Son da alarma e seleccione unha opción, logo pulse Listo.

5

Pulse Listo.

Para axustar unha alarma recorrente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Alarma e reloxo.

3

Pulse na alarma que desexe editar.

4

Pulse Repetir.

5

Marque as caixas de verificación dos días que desexe e pulse Aceptar.

6

Pulse Listo.

110

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para axustar o título dunha alarma

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Alarma e reloxo.

3

Pulse na alarma que desexe editar.

4

Introduza un nome para a alarma no campo Texto da alarma.

5

Pulse Listo.

Para activar a función de vibración nunha alarma

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Alarma e reloxo.

3

Pulse na alarma que desexe editar.

4

Marque a caixa de verificación Vibrar.

5

Pulse Listo.

A característica de vibración actívase de xeito predeterminado ao crear unha alarma.

Para establecer alarmas que soen cando o dispositivo está en modo silencio

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Alarma e reloxoe logo pulse para seleccionar unha alarma.

3

Marque a caixa de verificación Alarma en modo silenc..

4

Pulse Listo.

A característica de alarma en modo de silencio actívase de xeito predeterminado ao crear

unha alarma.

Para pospoñer unha alarma cando soa

Pulse Repetición.

Para desactivar unha alarma cando soa

Desprace cara á dereita.

111

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.