Sony Xperia SP - Facer fotos e gravar vídeos

background image

Facer fotos e gravar vídeos

1

Ampliar ou reducir co zoom

2

Pantalla da cámara principal

3

Tecla da cámara – Activar a cámara/sacar fotos/gravar vídeos

4

Ver fotos e vídeos

5

Sacar fotos ou gravar videoclips

6

Retroceder un paso ou saír da cámara

7

Icona dos axustes do modo de captura

8

Icona de axustes da cámara e iconas de acceso directo

9

Cámara frontal

Para facer unha foto desde a pantalla de bloqueo

1

Para activar a pantalla, prema brevemente a tecla de acendido .

2

Para activar a cámara, pase o dedo á esquerda na parte superior da pantalla.

3

Despois de abrir a cámara, pulse .

Para tirar unha foto usando a tecla da cámara

1

Active a cámara.

2

Prema a tecla da cámara completamente.

Para tirar unha foto ao pulsar no botón da cámara en pantalla

1

Active a cámara.

2

Apunte coa cámara cara ó asunto.

3

Pulse no botón da cámara en pantalla . A foto tírase en canto levanta o dedo.

Para tirar un autorretrato usando a cámara frontal

1

Active a cámara.

2

Pulse .

3

Para tirar a foto, prema a tecla da cámara. A foto tírase en canto levanta o

dedo.

Para usar o flash da cámara fixa

1

Coa cámara aberta, pulse .

2

Seleccione o axuste do flash que desexe.

3

Tire a foto.

67

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para gravar un vídeo usando a tecla da cámara

1

Active a cámara.

2

Pulse e seleccione .

3

Se non está seleccionada a videocámara, pulse .

4

Para iniciar a gravación dun vídeo, prema a tecla da cámara.

5

Para deter a gravación, prema a tecla da cámara de novo.

Para gravar un vídeo ao pulsar a pantalla

1

Active a cámara.

2

Apunte coa cámara cara ao suxeito.

3

Pulse para iniciar a gravación.

4

Pulse para deter a gravación.

Esta función só está dispoñible no Automático superior modo de captura.

Para ver as súas fotos e vídeos

1

Active a cámara e logo pulse unha miniatura para abrir unha foto ou un vídeo.

2

Toque lixeiramente cara á esquerda ou á dereita para ver as súas fotos e

vídeos.

Para eliminar unha foto ou un vídeo gravado

1

Navegue á foto ou o vídeo que desexe eliminar.

2

Pulse a pantalla para que apareza .

3

Pulse .

4

Pulse Eliminar para confirmar.