Sony Xperia SP - Axustes da cámara fotográfica

background image

Axustes da cámara fotográfica

Para axustar a configuración da cámara fixa

1

Active a cámara.

2

Para ver todos os axustes, pulse .

3

Seleccione o axuste que queira definir e logo edíteo como desexe.

Descrición xeral dos axustes da cámara fixa

Resolución

Seleccione entre varios tamaños de imaxe e formatos antes de tirar unha foto. As

fotos cunha maior resolución ocupan máis memoria.

3264×2448(4:3)

Un tamaño de imaxe de 8 megapíxeles cun formato de 4:3. Ideal para ver as fotos en pantallas que non

son anchas ou para imprimilas en alta resolución.

3104×1746(16:9)

70

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Un tamaño de imaxe de 5 megapíxeles cun formato de 16:9. Ideal para ver as fotos en pantallas que non

son anchas ou para imprimilas en alta resolución.

1632×1224(4:3)

Un tamaño de imaxe de 2 megapíxeles cun formato de 4:3. Ideal para ver fotos en pantallas que non son

anchas.

1920×1080(16:9)

Un tamaño de imaxe de 2 megapíxeles cun formato de 16:9. Ideal para ver fotos en pantallas anchas.

Disparador automático

Co temporizador pódense sacar fotos sen necesidade de suxeitar o dispositivo. Use

esta función para facer autorretratos ou fotos de grupo nas que todos desexen saír na

foto. Tamén pode utilizar o disparador automático para evitar mover a cámara ao

facer fotos.

Activado (10 s.)

Establécese unha demora de 10 segundos desde o momento en que se pulsa a pantalla da cámara ata

que se tira a foto.

Activado (2 s.)

Establécese unha demora de 2 segundos desde o momento en que se pulsa a pantalla da cámara ata

que se tira a foto.

Desactivado

A foto tírase en canto se pulsa a pantalla da cámara.

Smile Shutter™

Use a función Smile Shutter™ para determinar con que tipo de sorriso reacciona a

cámara antes de tirar unha foto.

Modo de enfoque

A función de enfoque controla que parte dunha foto debe aparecer nítida. Cando o

enfoque automático continuo está activado, a cámara segue a axustar o enfoque de

xeito que a área interior do marco de enfoque amarelo permanece nítida.

Enfoq. autom. puntual

A cámara enfoca de xeito automático ao suxeito seleccionado. O enfoque automático continuo está

activado. Toque e manteña pulsada a pantalla da cámara ata que o marco amarelo de enfoque se volva

azul, o que quere dicir que o enfoque está axustado. A foto tírase cando se levanta o dedo.

Enfoq. autom. múltiple

O enfoque céntrase automaticamente en varios puntos da imaxe. Toque e manteña pulsada a pantalla da

cámara ata que o marco amarelo de enfoque se volva azul, o que quere dicir que o enfoque está

axustado. A foto tírase cando se levanta o dedo. O enfoque automático continuo está desactivado.

Detección de caras

A cámara detecta de xeito automático ata cinco caras humanas, indicadas con marcos na pantalla. A

cámara enfoca de xeito automático a cara máis próxima. Tamén pode seleccionar que cara desexa

enfocar pulsando sobre ela na pantalla. Cando pulsa a pantalla da cámara, aparece un marco azul que

amosa a cara que está a ser enfocada. A detección de caras non pode usarse con todos os tipos de

escenas. O enfoque automático continuo está activado.

Enfoque táctil

Toque unha zona concreta da pantalla da cámara para axustar a zona de enfoque. O enfoque automático

continuo está desactivado. Toque e manteña pulsada a pantalla da cámara ata que o marco amarelo de

enfoque se volva azul, o que quere dicir que o enfoque está axustado. A foto tírase cando se levanta o

dedo.

Este axuste só está dispoñible no modo de captura Manual.

ISO

Pode reducir o aspecto borroso dunha imaxe causado por condicións escuras ou

obxectos en movimiento aumentando a sensibilidade ISO.

Auto

Establece a sensibilidade ISO de xeito automático.

71

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

100

Establece a sensibilidade ISO en 100.

200

Establece a sensibilidade ISO en 200.

400

Establece a sensibilidade ISO en 400.

800

Establece a sensibilidade ISO en 800.

Este axuste só está dispoñible no modo de captura Manual.

Medición

Esta función determina de xeito automático unha exposición equilibrada ao medir a

cantidade de luz que chegará á imaxe que quere capturar.

Central

Axusta a exposición no centro da imaxe.

Compensada

Calcula a exposición baseada na cantidade de luz de toda a imaxe.

Puntual

Axusta a exposición nunha pequena parte da imaxe que quere capturar.

Este axuste só está dispoñible no modo de captura Manual.

Estabilizador de imaxes

Cando se saca unha foto, pode ser difícil suxeitar o dispositivo con firmeza. O

estabilizador de imaxes axúdalle compensando os movementos leves da man.

Este axuste só está dispoñible no modo de captura Manual.

Previsualizar

Pode previsualizar fotos ou vídeos mesmo despois de sacalos.

Ilimitado

A previsualización da foto ou do vídeo aparece despois de sacalo.

5 segundos

A previsualización da foto ou do vídeo aparece durante 5 segundos despois de sacalo.

3 segundos

A previsualización da foto ou do vídeo aparece durante 3 segundos despois de sacalo.

Editar

A foto ou o vídeo ábrese para a súa edición despois de sacalo.

Desactivado

A foto ou o vídeo gárdase despois de sacalo e non aparece ningunha previsualización.

Flash

Use o flash para sacar fotos cando as condicións de iluminación sexan pobres ou

haxa luz de fondo. Cando pulsa na icona de flash están dispoñibles as seguintes

opcións na pantalla da cámara:

Auto

A cámara determina de xeito automático se as condicións de iluminación precisan do uso dun flash.

Flash de recheo

Use este axuste cando o fondo teña máis brillo que o suxeito. Isto elimina as sombras non

desexadas.

Reduc. ollos vermellos

Reduce a cor vermella dos ollos ao sacar unha foto.

72

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Desactivado

O flash está desactivado. Ás veces a calidade da foto é mellor sen o flash, mesmo en condicións de

pouca iluminación. Para sacar unha boa foto sen utilizar o flash, cómpre dispoñer dunha man firme.

Use o temporizador para evitar sacar fotos borrosas.

Lanterna

Unha lanterna ou luz da cámara actívase ao sacar fotos.