Sony Xperia SP - Ver fotos e vídeos

background image

Ver fotos e vídeos

Use separador Imaxes da aplicación Álbum para ver fotos e reproducir vídeos

sacados coa cámara ou para ver contido similar gardado no dispositivo. Todas as

fotos e os vídeos amósanse nunha grade ordenada de xeito cronolóxico.

1

Ver fotos e vídeos no separador Imaxes

2

Ver fotos e vídeos no separador Os meus álbums

3

Ver as opcións do menú

4

A data de elementos no grupo

5

Pulsar nunha foto ou nun vídeo para velo

6

Desprazarse cara arriba ou abaixo para ver o contido

Para ver as fotos e os vídeos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Álbum.

3

Pulse nunha foto ou nun vídeo para velo.

4

Toque lixeiramente cara á esquerda para ver a seguinte foto ou vídeo. Toque

lixeiramente cara á dereita para ver a foto ou o vídeo anterior.

Se a orientación da pantalla non cambia automaticamente cando inclina o dispositivo cara a

un lado, marque a caixa de verificación Xirar automaticam. a pantalla en Axustes > Pantalla.

Para cambiar o tamaño das miniaturas

Cando estea a ver miniaturas de fotos e vídeos no Álbum, afaste dous dedos

para aumentar o zoom ou xúnteos para reducilo.

Para ampliar unha foto

Cando estea a ver unha foto, separe dous dedos para aumentar o zoom ou xúnteos

para reducilo.

Para ver unha presentación de diapositivas das súas fotos

1

Cando estea a ver unha foto, pulse a pantalla para que se amosen as barras de

ferramentas, despois pulse > Presentación de diapositiv. para iniciar a

reprodución de todas as fotos no álbum.

2

Pulse nunha foto para finalizar a presentación de diapositivas.

75

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para ver unha presentación de diapositivas das súas fotos con música

1

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para amosar as barras de

ferramentas, despois pulse > SensMe™ slideshow.

2

Seleccione a música e o tema que desexe usar para a presentación de

diapositivas e pulse . A aplicación Álbum analiza as súas fotos e usa os datos

de música de SensMe™ para reproducir unha presentación de diapositivas.

3

Para facer unha pausa na reprodución, pulse na pantalla para que se amosen

os controis e pulse .

Para reproducir un vídeo

1

Abra o separador Imaxes ou o separador Os meus álb. no Álbum.

2

Coa vista de grade ou de lista, localice o vídeo que desexe abrir.

3

Pulse no vídeo para reproducilo.

4

Se non se amosan os controis da reprodución, pulse na pantalla para que se

amosen. Para ocultar os controis, pulse de novo na pantalla.

Para facer unha pausa nun vídeo

1

Cando se reproduce un vídeo, pulse a pantalla para amosar os controis.

2

Pulse .

Para avanzar rápido e rebobinar un vídeo

1

Cando se reproduce un vídeo, pulse a pantalla para amosar os controis.

2

Arrastre o marcador da barra de progreso cara á esquerda para rebobinar, ou

cara á dereita para avanzar rápido.

Para axustar o volume dun vídeo

Prema a tecla de volume.