Sony Xperia SP - Editar fotos coa aplicación Editor de fotos

background image

Editar fotos coa aplicación Editor de fotos

Pode editar e aplicar efectos a imaxes orixinais que sacou coa cámara. Por exemplo,

pode cambiar os efectos de luz. Despois de gardar a foto editada, a versión orixinal

inalterada da foto permanece no dispositivo.

Para editar unha foto

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para ver as barras de

ferramentas e logo pulse .

77

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para recortar unha foto

1

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para ver as barras de

ferramentas e logo pulse .

2

Se se lle solicita, seleccione Editor de fotos > Só unha vez.

3

Pulse > Recortar.

4

Pulse para seleccionar unha opción.

5

Para axustar o marco de recorte, toque e manteña o borde do marco. Cando

desaparezan os cadrados dos bordes, arrastre cara dentro ou fóra para

redimensionar o marco.

6

Para redimensionar todos os lados do marco de recorte ao mesmo tempo,

toque e manteña unha das catro esquinas para que desaparezan os bordes e

logo arrastre a esquina.

7

Para mover o marco de recorte a outra área da foto, toque e manteña a parte

interior do marco e arrástreo ata a posición que desexe.

8

Pulse Aplicar recorte.

9

Para gardar unha copia da foto recortada, pulse Gardar.

Para aplicar efectos especiais a unha foto

1

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para amosar as barras de

ferramentas, despois pulse .

2

Se se lle solicita, seleccione Editor de fotos > Só unha vez.

3

Pulse e seleccione unha opción.

4

Para gardar unha copia da foto editada, pulse Gardar.

Para mellorar unha foto cos axustes avanzados

1

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para ver as barras de

ferramentas e logo pulse .

2

Se se lle solicita, seleccione Editor de fotos > Só unha vez.

3

Pulse e seleccione unha opción.

4

Para gardar unha copia da foto editada, pulse Gardar.

Para cambiar os axustes de luz para unha foto

1

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para amosar as barras de

ferramentas, despois pulse .

2

Se se lle solicita, seleccione Editor de fotos > Só unha vez.

3

Pulse e seleccione unha opción.

4

Para gardar unha copia da foto editada, pulse Gardar.

Para axustar o nivel de saturación de cores nunha foto

1

Cando estea a ver unha foto, pulse na pantalla para ver as barras de

ferramentas e logo pulse .

2

Se se lle solicita, seleccione Editor de fotos > Só unha vez.

3

Pulse e seleccione unha opción.

4

Para gardar unha copia da foto editada, pulse Gardar.