Sony Xperia SP - Yhteystietojen lähettäminen

background image

Yhteystietojen lähettäminen

Käyntikortin lähettäminen

1

Napauta Kotinäyttö-näytössä ja napauta sitten .

2

Napauta Minä itse.

3

Paina ja napauta sitten Lähetä yhteystieto > OK.

4

Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Yhteystiedon lähettäminen

1

Napauta Kotinäyttö-näytössä ja napauta sitten .

2

Napauta yhteystietoa, jonka tiedot haluat lähettää.

3

Paina ja napauta sitten Lähetä yhteystieto > OK.

4

Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Usean yhteystiedon lähettäminen kerralla

1

Napauta Kotinäyttö-näytössä ja napauta sitten .

2

Paina ja napauta sitten Merkitse useita.

3

Merkitse lähetettävät yhteystiedot tai valitse kaikki, jos haluat lähettää kaikki

yhteystiedot.

4

Napauta ja valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön

tulevia ohjeita.