Sony Xperia SP - Viestien lukeminen ja lähettäminen

background image

Viestien lukeminen ja lähettäminen

Messaging-sovelluksessa viestit näkyvät keskusteluina, eli kaikki tietyltä henkilöltä

saadut ja hänelle lähetetyt viestit ryhmitetään yhteen. Multimediaviestien lähettäminen

edellyttää, että laitteeseen on tehty asianmukaiset MMS-asetukset. Katso

Internet- ja

viestiasetukset

sivulta 33.

1

Siirry keskusteluiden luetteloon

2

Näytä valinnat

3

Lähetetyt ja vastaanotetut viestit

4

Lähetä-painike

5

Liitä tiedosto

6

Liitä sijainti

7

Liitä äänileike

8

Ota valokuva ja liitä se

9

Liitä laitteeseen tallennettu valokuva

10 Tekstikenttä

Viestin luominen ja lähettäminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

.

2

Napauta .

3

Napauta , napauta sitten Lisää vastaanottaja ja valitse yhteyshenkilö

yhteystietoluettelosta. Jos vastaanottajaa ei näy luettelossa, kirjoita

vastaanottajan numero manuaalisesti ja napauta .

4

Kun olet lisännyt vastaanottajat, napauta Valmis.

5

Napauta Kirjoita viesti ja kirjoita viestin teksti.

6

Jos haluat lisätä mediatiedoston, napauta ja valitse vaihtoehto.

7

Lähetä viesti napauttamalla Lähetä

Jos lopetat viestin luonnin ennen lähettämistä, viesti tallennetaan luonnokseksi. Keskusteluun

lisätään sana Luonnos:.

49

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Vastaanotetun viestin lukeminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

.

2

Napauta haluamaasi keskustelua.

3

Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta ja pidä sitä ja napauta sitten Lataa

viesti

.

Viestiin vastaaminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

.

2

Napauta viestin sisältävää keskustelua.

3

Anna vastaus ja napauta Lähetä.

Viestin välittäminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

.

2

Napauta keskustelua, joka sisältää välitettävän viestin.

3

Kosketa välitettävää viestiä (pitkä painallus) ja napauta sitten Lähetä viesti

edelleen

.

4

Napauta , napauta sitten Lisää vastaanottaja ja valitse yhteyshenkilö

yhteystietoluettelosta. Jos vastaanottajaa ei näy luettelossa, kirjoita

yhteyshenkilön numero manuaalisesti ja napauta .

5

Kun olet lisännyt vastaanottajat, napauta Valmis.

6

Muokkaa viestiä tarvittaessa ja napauta Lähetä.

Vaiheessa 4 voit myös napauttaa Vastaanottaja ja kirjoittaa vastaanottajan puhelinnumeron

manuaalisesti.

Viestissä vastaanotetun tiedoston tallentaminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

.

2

Napauta avattavaa keskustelua.

3

Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta ja pidä sitä ja napauta sitten Lataa

viesti

.

4

Kosketa tallennettavaa tiedostoa jonkin aikaa ja valitse haluamasi vaihtoehto.