Sony Xperia SP - Neuvottelupuhelut

background image

Neuvottelupuhelut

Neuvottelupuhelussa tai usean osallistujan puhelussa voit keskustella vähintään

kahden henkilön kanssa.

Lisätietoja siitä, montako osallistujaa neuvottelupuheluun voi lisätä, saat verkko-

operaattoriltasi.

Neuvottelupuhelun soittaminen

1

Napauta puhelun aikana .

2

Valitse toisen osallistujan numero ja napauta . Jos toinen osallistuja vastaa,

ensimmäinen osallistuja asetetaan pitoon.

3

Lisää toinen osallistuja neuvottelupuheluun napauttamalla .

4

Voit lisätä osallistujia puheluun toistamalla vaiheet 1 - 3.

Yksityisen keskustelun käyminen neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

1

Napauta kokouspuhelun aikana {0} osallistujaa.

2

Napauta sen osallistujan numeroa, jolle haluat puhua yksityisesti.

3

Voit lopettaa yksityisen keskustelun ja palata neuvottelupuheluun napauttamalla

.

Osallistujan vapauttaminen neuvottelupuhelusta

1

Napauta käynnissä olevan neuvottelupuhelun aikana osallistujien määrän

ilmaisevaa painiketta. Napauta esimerkiksi 3 osallistujaa, jos osallistujia on

kolme.

2

Napauta vapautettavan osallistujan vieressä.

Neuvottelupuhelun lopettaminen

Napauta neuvottelupuhelun aikana Lopeta neuvottelupuhelu.