Sony Xperia SP - Hätäpuhelut

background image

Hätäpuhelut

Laite tukee kansainvälisiä hätänumeroita, kuten 112 ja 911. Näitä numeroita

käyttämällä voidaan yleensä soittaa hätäpuhelu missä tahansa maassa puhelinverkon

kuuluvuusalueella, vaikka puhelimessa ei olisi SIM-korttia.

Hätäpuhelun soittaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Puhelin.

3

Anna hätänumero ja napauta . Voit poistaa numeron napauttamalla .

Voit soittaa hätäpuheluita silloinkin, kun puhelimessa ei ole SIM-korttia tai kun lähtevät puhelut

estetään.

Hätäpuhelun soittaminen SIM-kortin ollessa lukittuna

1

Napauta lukitusnäytössä Hätäpuhelu.

2

Anna hätänumero ja napauta .

43

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.