Sony Xperia SP - Sisältö

background image

Sisältö

Xperia™ SP Käyttöohje...............................................................6
Aloittaminen..................................................................................7

Tämä käyttöohje.................................................................................7
Android™ – mitä ja miksi?..................................................................7
Laitteen yleiskuvaus...........................................................................7
Kokoaminen.......................................................................................8
Laitteen kytkeminen päälle ja sammuttaminen................................10
Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen.................................11
Ohjattu asennustoiminto..................................................................11
Tilit ja palvelut..................................................................................11

Laitteeseen tutustuminen..........................................................13

Näppäinten käyttö............................................................................13
Kosketusnäytön käyttö.....................................................................13
Akku.................................................................................................15
Lukitusnäyttö....................................................................................18
Aloitusnäyttö.....................................................................................18
Ruutukaappauksen ottaminen.........................................................20
Sovellusten käyttö............................................................................21
Tila ja ilmoitukset..............................................................................23
Asetusten käyttäminen.....................................................................25
Näyttönäppäimistö...........................................................................25
puhelinnäppäimistö..........................................................................26
Tekstin syöttäminen äänisyöttötoiminnolla.......................................27
Tekstin muokkaaminen....................................................................28
Xperia-näppäimistön mukauttaminen...............................................28
Laitteen mukauttaminen...................................................................29
Muisti................................................................................................32
Kuulokkeiden käyttäminen ..............................................................33
Internet- ja viestiasetukset...............................................................33
Tiedonkäytön hallinta.......................................................................34
Mobiiliverkkoasetukset.....................................................................35

Sovellusten lataaminen..............................................................37

Sovellusten lataaminen Google Play™ -palvelusta.........................37
Sovellusten lataaminen muista lähteistä..........................................37

Soittaminen.................................................................................38

Puhelujen soittaminen......................................................................38
Puheluiden vastaanottaminen..........................................................39
Meneillään olevat puhelut................................................................40
Puhelulokin käyttäminen..................................................................40

2

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Puheluiden siirtäminen toiseen numeroon.......................................41
Puheluiden rajoittaminen..................................................................41
Useat puhelut...................................................................................41
Neuvottelupuhelut............................................................................42
Vastaaja...........................................................................................42
Hätäpuhelut......................................................................................43

Yhteystiedot................................................................................44

Yhteystietojen siirtäminen................................................................44
Yhteystietojen hakeminen ja tarkasteleminen..................................45
Yhteystietojen lisääminen ja muokkaaminen...................................46
Suosikit ja ryhmät.............................................................................47
Yhteystietojen lähettäminen.............................................................47
Kaksinkertaisten merkintöjen välttäminen

yhteystietosovelluksessa..................................................................47
Yhteystietojen varmuuskopioiminen.................................................48

Viestintä ja keskustelu...............................................................49

Viestien lukeminen ja lähettäminen..................................................49
Viestien järjestäminen......................................................................50
Soittaminen viestistä........................................................................51
Viestintäasetukset............................................................................51
Pikaviestintä ja videokeskustelut......................................................51

Sähköposti..................................................................................53

Sähköpostin asetusten määrittäminen.............................................53
Sähköpostiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen....................53
Sähköpostin esikatseluruutu............................................................54
Sähköpostiviestien järjestäminen.....................................................55
Sähköpostitilin asetukset..................................................................56
Gmail™............................................................................................56

Musiikki.......................................................................................57

Musiikin siirtäminen laitteeseen.......................................................57
Musiikin kuunteleminen....................................................................57
WALKMAN-aloitusnäyttö .................................................................58
Soittolistat.........................................................................................59
Musiikin jakaminen...........................................................................60
Äänen tehostaminen........................................................................61
Visualisoija ......................................................................................61
Musiikin tunnistaminen TrackID™-tekniikalla...................................61
Music Unlimited -verkkopalvelu........................................................63

FM-radio......................................................................................64

Radion kuunteleminen.....................................................................64
Suosikkiradiokanavat.......................................................................65
Ääniasetukset...................................................................................65

3

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Kamera........................................................................................66

Valokuvien ottaminen ja videoiden tallentaminen............................66
Kasvontunnistus...............................................................................67
Smile Shutterin™ käyttö hymyilevien kasvojen kuvaamiseen.........67
Maantieteellisen sijainnin lisääminen valokuviin..............................68
Kameran yleiset asetukset...............................................................68
Still-kameran asetukset....................................................................69
Videokameran asetukset..................................................................72

Albumi.........................................................................................74

Valokuvien ja videoiden näyttäminen...............................................74
Valokuvien ja videoiden jakaminen ja hallinta..................................75
Valokuvien muokkaaminen valokuvanmuokkaussovelluksella........76
Valokuva-albumit..............................................................................77
Valokuvien näyttäminen kartalla......................................................78

Movies.........................................................................................80

Videoiden katsominen Movies-sovelluksessa..................................80
Videosisällön siirtäminen laitteeseen...............................................81
Videosisällön hallinta........................................................................81

Video Unlimited..........................................................................83

Video Unlimited -palvelu..................................................................83

Web-selain..................................................................................84

Webin selaaminen............................................................................84

Liitettävyys..................................................................................85

Yhdistäminen langattomiin verkkoihin..............................................85
Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa..................88
NFC..................................................................................................90
Langaton Bluetooth®-tekniikka........................................................92
Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen.............................................95
Laitteen kytkeminen televisioon kaapelilla.......................................98
Näytön peilaus.................................................................................98
Viivakoodien skannaaminen NeoReader™-sovelluksella................99
Smart Connect.................................................................................99

Tietojen synkronointi laitteessa..............................................101

Tietoja tietojen synkronoinnista laitteessa......................................101
Synkronointi Google™-palveluiden kanssa...................................101
Microsoft® Exchange ActiveSync® -synkronointi..........................101
Facebook™-synkronointi...............................................................102

Kartat ja sijainnit......................................................................104

Paikannuspalvelut ja lähteet..........................................................104
GPS:n käyttäminen........................................................................104
Google Maps™..............................................................................105

4

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Kalenteri ja herätyskello..........................................................106

Kalenteri.........................................................................................106
Herätyskello...................................................................................106

Tuki ja huolto............................................................................109

Laitteen päivittäminen....................................................................109
Varmuuskopiointi- ja palauttamissovellus......................................110
Laitteen asetusten palauttaminen..................................................111
Laitteen lukitseminen ja suojaaminen............................................112
Laitteen paikantaminen..................................................................114
Tukisovellus...................................................................................115
Laitteen kierrättäminen...................................................................115

Viite............................................................................................116

Tila- ja ilmoituskuvakkeet yleisesti.................................................116
Sovellusten yleiskuvaus.................................................................117

Tärkeitä tietoja..........................................................................119

Tärkeiden tietojen kirjanen.............................................................119
Palveluiden ja ominaisuuksien rajoitukset......................................119
Juridiset tiedot................................................................................119

5

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.