Sony Xperia SP - Xperia-näppäimistön mukauttaminen

background image

Xperia-näppäimistön mukauttaminen

Kun syötät tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelinnäppäimistöllä, voit käyttää

näppäimistöasetuksia ja muita tekstinsyöttöasetuksia, joiden avulla voit määrittää

kirjoituskielten valinnat, tekstin ennakoinnin, automaattisen välistyksen ja pisteet. Voit

esimerkiksi määrittää, miten sanavaihtoehdot esitetään ja miten sanat korjataan sitä

mukaa, kun kirjoitat. Viestiesi tiedot voidaan myös käydä läpi niin, että sanaehdotukset

28

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

sopivat kirjoitustyyliisi. Voit myös määrittää tekstinsyöttösovelluksen muistamaan

uudet kirjoittamasi sanat.

Näyttönäppäimistön ja puhelinnäppäimistön asetusten käyttäminen

1

Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä, napauta

tai .

2

Napauta , napauta Näppäimistöasetukset ja muuta sitten asetuksia

haluamallasi tavalla.

3

Jos halut lisätä kirjoituskielen tekstinsyötölle, napauta Kielten kirjoittaminen ja

merkitse asiaankuuluvat valintaruudut.

4

Vahvista napauttamalla OK.

Tekstinsyöttöasetusten muuttaminen

1

Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä, napauta

tai .

2

Napauta , napauta sitten Näppäimistöasetukset > Tekstinsyötön asetukset

ja valitse asianmukaiset asetukset.

Hymiönäppäimen tuominen näkyviin

1

Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta .

2

Napauta ja napauta Näppäimistöasetukset > Näppäimistön ulkoasu >

Lisänäppäimet

.

3

Valitse valintaruutu Hymiönäppäin.

Kirjoitustyylisi käyttäminen

1

Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä, napauta

tai .

2

Napauta , napauta sitten Näppäimistöasetukset > Käytä kirjoitustyyliäni ja

valitse lähde.

Näppäimistöasettelun valitseminen

Eri asetteluja on saatavilla vain näyttönäppäimistöön, kun valitset kaksi tai kolme kirjoituskieltä,

eikä niitä välttämättä saatavana kaikilla kirjoituskielillä.

1

Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta .

2

Napauta ja napauta sitten Näppäimistöasetukset.

3

Napauta Kielten kirjoittaminen ja napauta sitten .

4

Valitse näppäimistöasettelu.

5

Vahvista napauttamalla OK.