Sony Xperia SP - Näyttönäppäimistö

background image

Näyttönäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä QWERTY-näyttönäppäimistöllä napauttamalla kutakin kirjainta

erikseen, tai voit käyttää Kirjoita pyyhkäisemällä -toimintoa ja muodostaa sanoja

liu'uttamalla sormea kirjaimesta toiseen.
Tekstinsyöttöä varten voi valita enintään kolme kieltä. Näppäimistö tunnistaa

käyttämäsi kielen ja ennakoi kyseisen kielen sanat kirjoitettaessa. Jotkin sovellukset,

esimerkiksi sähköposti- ja tekstiviestisovellukset, avaavat näyttönäppäimistön

automaattisesti.

1 Poista osoitinta edeltävä merkki.

25

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

2 Lisää rivin alkuun palautusmerkki tai vahvista tekstin syöttö.

3 Lisää välilyönti.

4 Mukauta näppäimistöäsi. Tämä painike katoaa näppäimistön personalisoinnin jälkeen.

5 Näytä numerot ja symbolit. Jos haluat lisää merkkejä, napauta

.

6 Siirtyminen pieniin kirjaimiin , isoihin kirjaimiin ja isoihin alkukirjaimiin . Joillain kielillä tällä

näppäimellä voidaan käyttää kielen erikoismerkkejä.

Näyttönäppäimistön tuominen näkyviin tekstin syöttämiseksi

Napauta tekstinsyöttökenttää.

Näyttönäppäimistön käyttäminen vaakasuunnassa

Kun näyttönäppäimistö on näkyvissä, käännä laite kyljelleen.

Vaakanäkymän käyttäminen voi joissakin sovelluksissa edellyttää asetusten muokkaamista.

Tekstin kirjoittaminen merkki kerrallaan

1

Napauta merkkiä, jos haluat syöttää näppäimistössä näkyvän merkin.

2

Jos haluat syöttää merkin muunnelman, kosketa tavallista näppäimistön

merkkiä ja pidä sitä alhaalla, jotta saat käytettävissä olevat vaihtoehdon

näkyviin. Valitse sitten vaihtoehto luettelosta. Voit esimerkiksi syöttää merkin "é"

koskettamalla ja pitämällä alhaalla merkkiä "e", kunnes muut vaihtoehdot

avautuvat, ja pitäen sormea yhä näppäimistöllä vetämällä ja valitsemalla merkin

"é".

Pisteen syöttäminen

Kun olet kirjoittanut sanan, kaksoisnapauta välilyöntinäppäintä.

Tekstin syöttäminen elesyöttötoiminnon avulla

1

Kun näyttönäppäimistö on näkyvissä, kirjoita haluamasi sana liu'uttamalla

sormeasi kirjaimesta toiseen.

2

Kun olet syöttänyt sanan, nosta sormi ylös. Sanaa ehdotetaan koskettamiesi

kirjainten perusteella.

3

Jos haluamasi sana ei tule näkyviin, napauta nähdäksesi muita valintoja, ja

valitse sen mukaan. Jos toivottua valintaa ei tule näkyviin, poista koko sana ja

piirrä se uudelleen tai syötä sana napauttamalla kutakin kirjainta erikseen.

Kirjoita pyyhkäisemällä -asetusten muuttaminen

1

Kun näyttönäppäimistö on näkyvissä, napauta .

2

Napauta ja napauta sitten Näppäimistöasetukset> Tekstinsyötön

asetukset

.

3

Voit ottaa Kirjoita pyyhkäisemällä -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä

valitsemalla Kirjoita pyyhkäisemällä -valintaruudun tai poistamalla sen

valinnan.