Sony Xperia SP - Aloitusnäyttö

background image

Aloitusnäyttö

Kotin'tt; on laitteen käyttämisen aloituskohta. Se on mukautettavissa sovelluksilla,

lisäohjelmilla, pikavalinnoilla, kansioilla, teemoilla ja taustakuvilla. Voit myös lisätä

ruutuja.
Aloitusnäyttö on tavallista näyttöä leveämpi, joten näyttöä tulee siirtää vasemmalle tai

oikealle, jotta näet kotinäytön kaikkien paneelien sisällön.

näyttää, missä aloitusnäytön osassa olet. Voit määrittää paneelin aloitusnäytön

paneeliksi sekä lisätä tai poistaa paneeleja.

Kotinäyttöön siirtyminen

Paina .

18

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Kotinäytön selaaminen

Siirrä näyttöä oikealle tai vasemmalle.

Ruudun asettaminen aloitusnäytön ruuduksi

1

Kosketa näytön Kotinäyttö tyhjää kohtaa ja pidä sitä kosketettuna, kunnes laite

tärisee.

2

Siirry ruutuun, joka on tarkoitus määrittää aloitusnäytön pääruuduksi,

sipaisemalla oikealle tai vasemmalle ja napauta .

Paneelin lisääminen aloitusnäyttöön

1

Touch and hold an empty area on your Kotinäyttö until the device vibrates.

2

Selaa paneeleita pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta .

Paneelin poistaminen aloitusnäytöstä

1

Kosketa ja pidä alhaalla tyhjää aluetta Kotinäyttö-näytössä, kunnes laite

värisee.

2

Selaa poistettavaan paneeliin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja

napauta .

Lisäohjelmat

Lisäohjelmat ovat pieniä sovelluksia, joita voit käyttää suoraan Kotinäyttö-näytöllä.

Esimerkiksi “WALKMAN”-lisäohjelmalla voit aloittaa musiikin toiston suoraan.
Joidenkin lisäohjelmien kokoa on mahdollista muuttaa, joten voit suurentaa niitä

nähdäksesi enemmän sisältöä tai pienentää niitä säästääksesi tilaa Kotinäyttö-

kohteessa.

Lisäohjelman lisääminen kotinäyttöön

1

Kosketa ja pidä alhaalla tyhjää aluetta Kotinäyttö-näytössä, kunnes laite

värisee, ja napauta sitten Lisäohjelm..

2

Etsi lisättävä lisäohjelma ja napauta sitä.

Lisäohjelman koon muuttaminen

1

Kosketa lisäohjelmaa ja pidä sitä alhaalla, kunnes se suurenee ja laite värisee,

ja vapauta lisäohjelma sitten. Jos lisäohjelman kokoa voi muuttaa, kuten

esimerkiksi kalenterilisäohjelman, näkyviin tulee korostettu kehys ja

koonmuuttopisteet.

2

Pienennä tai suurenna lisäohjelmaa vetämällä pisteitä sisään- tai ulospäin.

3

Voit vahvistaa lisäohjelman uuden koon napauttamalla jotakin näytön Kotinäyttö

kohtaa.

Kotinäytön järjesteleminen

Voit mukauttaa kotinäytön ulkoasua ja vaihtaa toimintoja, joita voit käyttää siitä. Voit

vaihtaa näytön taustan, siirrellä kohteita, luoda kansioita ja lisätä pikakomentoja ja

lisäohjelmia.

Mukautusvaihtoehdot

Kun kosketat ja pidät alhaalla aloitusnäytön tyhjää aluetta, seuraavat

mukautusvaihtoehdot tulevat näkyviin:

Lisää lisäohjelmia aloitusnäyttöön.
Lisää sovelluksia ja pikakomentoja.
Valitse aloitusnäytön taustakuva.
Valitse taustateema.

19

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Mukautusvalintojen esittäminen aloitusnäytössä

Kosketa ja pidä alhaalla kohteen Kotinäyttö tyhjää aluetta, kunnes laite värisee

ja näytön alalaitaan avautuvat mukautusvaihtoehdot.

Pikakomennon lisääminen aloitusnäyttöön

1

Kosketa näytön Kotinäyttö tyhjää kohtaa (pitkä painallus), kunnes laite värisee

ja mukautusvalikko tulee näkyviin.

2

Napauta mukautusvalikon Sovellukset-kohtaa.

3

Selaa sovellusluetteloa ja valitse sovellus. Valittu sovellus lisätään näyttöön

Kotinäyttö.

Kohdassa 3 voit myös napauttaa Pikakomen. ja valita sovelluksen luettelosta. Jos

pikakomentoja lisätään tällä tavalla, tiettyjen sovellusten pikakomentoihin voi lisätä

erikoistoimintoja.

Kohteen siirtäminen aloitusnäytössä

Kosketa kohdetta, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä se sitten uuteen

paikkaan.

Kohteen poistaminen aloitusnäytöstä

Kosketa kohdetta ja pidä sitä alhaalla, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja

vedä se sitten kohtaan .

Kansion luominen aloitusnäyttöön

Kosketa ja pidä alhaalla sovelluskuvaketta tai pikakomentoa, kunnes se

suurenee ja laite värisee, ja vedä ja pudota se toisen sovelluskuvakkeen tai

pikakomennon päälle.

Kansion lisääminen aloitusnäyttöön

Kosketa kohdetta, kunnes se suurenee ja laite värisee, ja vedä se sitten

kansioon.

Aloitusnäytön kansion uudelleennimeäminen

1

Avaa kansio napauttamalla sitä.

2

Napauta kansion otsikkopalkkia, jotta Kansion nimi-kenttä tulee näkyviin.

3

Anna kansion uusi nimi ja napauta Valmis.

Kotinäytön taustakuvan vaihtaminen

Sovita Kotinäyttö oman tyylisi mukaiseksi taustakuvilla ja erilaisilla teemoilla.

Kotinäytön taustakuvan vaihtaminen

1

Kosketa näytön Kotinäyttö tyhjää kohtaa ja pidä sitä kosketettuna, kunnes laite

tärisee.

2

Napauta Taustakuvat ja tee valinta.

Teeman valinta aloitusnäytölle

1

Kosketa ja pidä alhaalla tyhjää aluetta Kotinäyttö-näytössä, kunnes laite

värisee.

2

Napauta Teemat ja valitse sitten teema.

Kun vaihdat teeman, myös tausta vaihtuu joissakin sovelluksissa.