Sony Xperia SP - Akku

background image

Akku

Laitteessa on kiinteä akku.

Akun lataaminen

Akku on laitetta ostettaessa osittain ladattu. Voi viedä muutaman minuutin, ennen kuin

akkukuvake ilmestyy näyttöön, kun liität latauskaapelin virtalähteeseen, kuten USB-

porttiin tai laturiin. Laitetta voi edelleen käyttää latauksen aikana. Laitteen lataaminen

pitkään, kuten yön yli, ei vahingoita akkua eikä laitetta.

Laitteen lataaminen

15

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

1

Liitä laturi pistorasiaan.

2

Liitä USB-kaapelin toinen pää laturiin (tai tietokoneen USB-porttiin).

3

Liitä kaapelin toinen pää laitteen USB-mikroporttiin niin, että USB-symboli

osoittaa ylöspäin. Merkkivalo syttyy, kun lataus alkaa.

4

Kun laite on latautunut kokonaan, irrota kaapeli laitteesta vetämällä sitä suoraan

ulospäin. Huolehdi siitä, ettet taita liitäntää.

Latausta voi nopeuttaa käyttämällä laitteen mukana toimitettua laturia ja USB-kaapelia. Jos

akku on tyhjentynyt kokonaan, saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin merkkivalo syttyy

ja latauskuvake tulee näkyviin.

Akun tilan merkkivalo

Vihreä

Akun varaustaso on yli 90 %

Vilkkuva punainen

Akun varaus on alhainen

Oranssi

Akkua ladataan, ja akun varaustaso on alle 90 %

Akun varauksen tarkistaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Tietoja puhelimesta > Tila > Akun taso.

Akun suorituskyvyn parantaminen

Voit parantaa akun suorituskykyä seuraavilla vinkeillä:

Lataa laite usein. Sillä ei ole vaikutusta akun elinaikaan.

Tiedon lataaminen Internetistä kuluttaa paljon virtaa. Kun et käytä Internetiä, voit

säästää virtaa kytkemällä kaikki matkapuhelinverkon datayhteydet pois käytöstä.

Tämä asetus ei estä laitetta lähettämästä dataa muiden langattomien verkkojen

kautta.

Sammuta Bluetooth®- ja Wi-Fi®-yhteydet, kun et näytä niitä. Voit kytkeä ne päälle ja

pois helpommin ilmoituspaneelista vetämällä tilarivin alas.

STAMINA-tila

ja Akkuvirran säästötila -toiminnolla voit vähentää akun kulutusta. Voit

valita virransäästötilan, joka parhaiten vastaa tapaa, jolla käytät laitetta. Voit myös

mukauttaa kunkin virransäästötilan asetukset.

Aseta synkronointisovellukset (joita käytetään sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen

synkronointiin) synkronoimaan manuaalisesti. Voit myös synkronoida automaattisesti

mutta lisätä synkronointiaikaväliä.

Tarkista akun käyttövalikko laitteesta nähdäksesi, mikä sovellus käyttää eniten virtaa.

Akku kuluttaa enemmän virtaa, kun käytät video- ja musiikkisuoratoistosovelluksia,

kuten YouTube™-palvelua. Jotkin Google Play™ -palvelusta ladatut sovellukset

saattavat myös kuluttaa enemmän virtaa.

Sulje sovellukset, joita et käytä, ja poistu niistä.

Laske näytön kirkkaustasoa.

Sammuta laite tai aktivoi Lentokone-tila-asetus, jos olet alueella, jossa ei ole verkon

kattavuutta. Muutoin laite etsii käytettävissä olevia verkkoja jatkuvasti, mikä kuluttaa

virtaa.

Kuuntele musiikkia alkuperäisellä Sony™ handsfree-laitteella. Handsfree-laite kuluttaa

akkua vähemmän kuin laitteen omat kaiuttimet.

Pidä laite valmiustilassa aina kun mahdollista. Valmiusaika tarkoittaa aikaa, jona laite

on yhteydessä verkkoon mutta käyttämättä.

Poista live-taustakuvat käytöstä.

Akun käyttövalikon avaaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Virranhallinta > Akun käyttö.

STAMINA-tilan käyttäminen

Aktivoi STAMINA-tila-ominaisuus keskeyttääksesi Wi-Fi®-yhteyden, datasiirron ja

useita virtaa kuluttavia sovelluksia näytön ollessa poissa käytöstä. Kun STAMINA/tila

on aktiivinen, voit kuitenkin edelleen vastaanottaa puheluja ja teksti- ja

16

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

multimediaviestejä. Voit myös määrittää sovellusluettelon sallimaan joidenkin

sovellusten toimivan näytön ollessa poissa käytöstä. Kun näyttö tule taas aktiiviseksi,

keskeytetyt toiminnot jatkuvat.

STAMINA-tilan ottaminen käyttöön

1

Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten .

2

Etsi ja napauta Virranhallinta.

3

Vedä kohdan STAMINA-tila vieressä olevaa liukusäädintä oikealle ja napauta

Aktivoi

. ilmestyy tilavirille, kun STAMINA-tila on aktivoitu.

STAMINA-tilan poistaminen käytöstä

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Virranhallinta.

3

Napauta kohdan STAMINA-tila vieressä.

STAMINA-tilan asetusten vaihtaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Virranhallinta.

3

Avaa asetusvalikko napauttamalla STAMINA-tila.

4

Lisää tai poista sovelluksia mielesi mukaan.

5

Kun olet valmis, napauta Valmis.

Laitteen valmiusajan arvioiminen

Valmiusaika tarkoittaa sitä, kauanko akku kestää kun laite on kytketty verkkoon mutta

ei ole aktiivisesti käytössä, kuten puheluun vastattaessa tai soitettaessa. Kun

STAMINA-tila on akitvoitu, se arvioi jatkuvasti jäljellä olevaa valmiusaikaa, mikä voi

vaihdella laitteen käytön mukaan. STAMINA-tila pidentää valmiusaikaa

tehokkaammin, jos laitteen näyttö pidetään lukittuna. Jos lukitset näytön vain harvoin,

akun suorituskyky ei välttämättä parane merkittävästi.

Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, valmiusaika ei välttämättä ole täsmällinen, sillä laitteella

ei ole aikaisempaa käyttöhistoriaa, johon arvio voitaisiin pohjata.

Arvioidun valmiusajan esittäminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Virranhallinta.

Akku vähissä -tilan käyttö

Voit aktivoida Akkuvirran säästötila -ominaisuuden virtaa säästääksesi akun

latauksen ollessa vähissä. Tämä ominaisuus auttaa säätämään näytön kirkkauden,

dataliikenteen ja värinän asetuksia akun kulutuksen vähentämiseksi.

Akku vähissä -tilan aktivoiminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Virranhallinta.

3

Napauta kohdassa Akkuvirran säästötila ja napauta sitten Aktivoi.

Akku vähissä -tilan poistaminen käytöstä

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Virranhallinta.

3

Napauta kohdan Akkuvirran säästötila vieressä.

Akku vähissä -tilan asetusten vaihtaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Virranhallinta.

3

Avaa asetusvalikko napauttamalla Akkuvirran säästötila.

4

Säädä asetukset mieleiseksesi.

5

Kun olet valmis, napauta .

17

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.