Sony Xperia SP - Videokameran asetukset

background image

Videokameran asetukset

Videokameran asetusten säätäminen

1

Aktivoi kamera.

2

Napauta jotain näytön asetuskuvaketta.

3

Voit näyttää kaikki asetukset napauttamalla .

4

Valitse säädettävä asetus ja tee haluamasi muutokset.

Videokameran asetusten yleiskuvaus

Videokuvan tarkkuus

Videon tarkkuuden säätäminen eri tiedostomuodoille.

Full HD

1980×1080(16:9)

Full HD (Full High Definition) -muoto kuvasuhteella 16:9. 1 920 × 1 080 pikseliä.

HD

1280×720(16:9)

HD (High Definition) -muoto kuvasuhteella 16:9. 1 280 × 720 pikseliä.

Multimediaviesti

Voit tallentaa videoita, jotka voidaan lähettää multimediaviesteinä. Tämän videomuodon tallennusaikaa on

rajoitettu siten, että video mahtuu multimediaviestiin.

Tämä asetus on käytettävissä vain Manuaalinen-kuvaustilassa.

Vitkalaukaisin

Vitkalaukaisimella voit kuvata videon pitämättä kiinni laitteesta. Voit sen avulla kuvata

ryhmävideoita, joihin kaikki voivat tulla mukaan. Vitkalaukaisimella voit myös välttää

kameran tärinän videoita kuvattaessa.

Käytössä (10 sekuntia)

Asettaa 10 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta videon tallentamisen aloittamiseen.

Käytössä (2 sekuntia)

Asettaa 2 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta videon tallentamisen aloittamiseen.

Pois päältä

Videokuvaus alkaa heti, kun napautat kameran näyttöä.

Tarkennustila

Tarkennusasetukset määrittävät, mikä videon kohta on terävä. Kun jatkuva

automaattitarkennus on päällä, kamera säätää tarkennusta siten, että valkoisen

kohdistuskehyksen sisällä oleva alue pysyy terävänä.

Yhden kohteen auto-maattitarkennus

Kamera tarkentaa automaattisesti valittuun kohteeseen. Jatkuva automaattinen tarkennus on päällä.

Kasvontunnistus

Kamera tunnistaa automaattisesti enintään viidet ihmiskasvot, jotka ilmaistaan kehyksillä näytössä.

Kamera tarkentaa automaattisesti lähimpiin kasvoihin. Voit myös valita näyttöä napauttamalla, mihin

kasvoihin tarkennetaan. Kun napautat kameran näyttöä, keltainen kehys osoittaa, mitkä kasvot on valittu

tarkennettaviksi. Kasvontunnistusta ei voi käyttää kaikissa näkymätyypeissä. Jatkuva automaattinen

tarkennus on päällä.

Objektin seuranta

Kun valitset kohteen koskettamalla sitä etsimessä, kamera seuraa sitä puolestasi.

Tämä asetus on käytettävissä vain Manuaalinen-kuvaustilassa.

Mittaus

Tämä toiminto määrittää tasapainoisen valotuksen automaattisesti mittaamalla

kuvattavaan kuvaan tulevan valon määrän.

72

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Keski

Säätää valotuksen kuvan keskikohtaan.

Keskiarvo

Laskee valotuksen koko kuvan saaman valon määrän perusteella.

Piste

Säätää valotuksen erittäin pieneen osaan kuvattavasta kuvasta.

Tämä asetus on käytettävissä vain Manuaalinen-kuvaustilassa.

Mikrofoni

Valitse, tallennetaanko myös ääni videoita kuvattaessa.

Salama

Salamavalon avulla voit kuvata videoita, kun valaistusolosuhteet ovat heikot tai kun

kuvassa on taustavalo. Videon salamakuvake on käytettävissä vain videokameran

näytössä. Huomaathan, että videokuvan laatu voi toisinaan olla parempi ilman valoa,

vaikka valaistusolosuhteet ovat huonot.

Päällä

Pois päältä

73

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.