Sony Xperia SP - Seadme lukustamine ja kaitsmine

background image

Seadme lukustamine ja kaitsmine

IMEI-number

Igal telefonil on ainulaadne IMEI (International Mobile Equipment Identity) number.

Kopeerige see number endale. Kui teie telefon varastatakse, saab võrguoperaator

IMEI-numbrit kasutades tõkestada telefonile juurdepääsu teie asukohariigi võrgus.

IMEI-koodi vaatamine

IMEI-koodi vaatamiseks eemaldage kate.

Avage seadme numbriklahvistik ja sisestage kombinatsioon

*#06#*

.

IMEI-koodi vaatamine seadmes

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage Seaded > Teave telefoni kohta > Olek.

3

IMEI

-koodi vaatamiseks kerige jaotiseni IMEI.

SIM-kaardi kaitse

Te saate seadme iga SIM-kaardi, mida te kasutate, lukustada ja avada PIN-koodiga.

Kui SIM-kaart on lukus, on kaardiga ühendatud tellimus kaitstud.
Kui sisestate vale PIN-koodi rohkem kordi, kui on lubatud, blokeeritakse SIM-kaart.

Sellisel juhul peate sisestama PUK-koodi ja seejärel uue PIN-koodi. Nii PIN- kui ka

PUK-koodi saate võrguoperaatorilt.

SIM-kaardi lukustamine

1

Koputage kuval Avakuva .

2

Otsige üles ja koputage valikuid Seaded > Turve > Seadista SIM-kaardi lukk >

Lukustage SIM-kaart

.

3

Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage nuppu OK.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

1

Vaatel Avakuva koputage . .

2

Leidke ja koputage Seaded > Turve > Seadista SIM-kaardi lukk.

3

Koputage Muuda SIM-kaardi PIN-i.

4

Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja koputage nuppu OK.

5

Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja koputage nuppu OK.

6

Sisestage uuesti uus SIM-kaardi PIN ja koputage nuppu OK.

113

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

SIM-kaardi PIN2-koodi muutmine

1

Kuval Avakuva koputage suvandit .

2

Leidke ja koputage suvandeid Seaded > Kõne seaded

3

Koputage suvandeid Lubatud valiknumbrid > Muuda PIN2-koodi.

4

Sisestage SIM-kaardi vana PIN2-kood ja koputage nuppu OK.

5

Sisestage uue SIM-kaardi PIN2 ja koputage nuppu OK.

6

Kinnitage PIN2 ja koputage nuppu OK.

Lukustatud SIM-kaardi avamine

1

Sisestage PUK-kood ja koputage valikut .

2

Sisestage uus PIN-kood ja koputage valikut .

3

Sisestage uus PIN-kood uuesti ja koputage valikut .

Kui sisestate vale PUK-koodi liiga palju kordi, siis SIM-kaart blokeeritakse. Kui see juhtub, siis

võtke uue SIM-kaardi saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

Ekraaniluku seadistamine

Seadme ekraani lukustamiseks on mitu võimalust. Näiteks saate kasutada

näotuvastusega avamisfunktsiooni, mis kasutab ekraani avamiseks teie näopilti. Võite

määrata ka ekraani lukustusmustri, numbrilise PIN-luku või tekstipõhise parooli.
Hoidke oma ekraani lahtilukustamise muster, PIN ja parool kindlasti meeles. Kui selle

teabe unustate, siis võib tähtsate andmete, näiteks kontaktide ja sõnumite taastamine

olla võimatu. Lisateabe saamiseks vaadake Sony kliendituge.

Ekraaniluku seadistamine

1

Kuvage oma Avakuva, koputage > Seaded > Turve > Ekraanilukk.

2

Tehke valik.

Näotuvastusega avamise seadistamine

1

Avage Avakuva, koputage ikooni > Seaded > Turve > Ekraanilukk.

2

Koputage valikut Näotuvastusega lahtilukustusfunktsioon, seejärel järgige

juhiseid, et teie nägu pildistada.

3

Kui teie nägu on pildistatud, koputage valikut Jätka.

4

Valige varulukustamisviis ja järgige seadmes olevaid juhiseid seadistuse

lõpuleviimiseks.

Näotuvastusega avamine on vähem turvaline kui ekraani lukustusmuster, PIN-kood või parool.

Keegi, kes on teiega sarnane võib teie seadme lahti lukustada.

Parima tulemuse saavutamiseks pildistage oma nägu õues, kus on parem, kuid mitte liiga hele

valgustus ja hoidke sedae oma silmade kõrgusel.

Ekraani avamine näotuvastusega avamist kasutades

1

Aktiveerige ekraan.

2

Vaadake oma seadet sama nurga all, mida kasutasite näotuvastusega avamise

foto pildistamiseks.

Kui näotuvastusega avamisfunktsioon ei tunne teie nägu ära, peate avamiseks joonistama

varumustri või sisestama PIN-koodi.

Näotuvastusega lahtilukustusfunktsiooni keelamine

1

Vaatel Avakuva koputage > Seaded > Turve > Ekraanilukk.

2

Joonistage oma ekraani lahtilukustamise varumuster või sisestage PIN-kood.

3

Koputage Pühkimine.

Ekraani avamismustri loomine

1

Lohistage olekuriba allapoole, seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikuid Turve > Ekraanilukk > Muster.

3

Täitke seadmes kuvatavad juhised.

114

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Ekraani avamine ekraaniavamismustri abil

1

Aktiveerige ekraan.

2

Joonistage ekraaniavamismuster.

Kui olete viis korda järjest joonistanud ekraanile vale avamismustri, siis peate ootama 30

sekundit ja seejärel saate uuesti proovida.

Ekraaniavamismustri muutmine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage Seaded > Turve > Ekraanilukk.

3

Joonistage ekraaniavamismuster.

4

Koputage Muster.

5

Täitke seadmes kuvatavad juhised.

Ekraani avamismustri väljalülitamine

1

Avage Avakuva, koputage valikuid > Seaded > Turve > Ekraanilukk.

2

Joonistage ekraaniavamismuster.

3

Koputage valikut Pühkimine.

Ekraaniluku PIN-i loomine

1

Avakuval koputage > Seaded > Turve > Ekraanilukk > PIN-kood.

2

Sisestage numbriline PIN-kood.

3

Vajaduse korral koputage klaviatuuri minimeerimiseks ikooni .

4

Koputage Jätka.

5

Sisestage PIN-kood uuesti ja kinnitage see.

6

Vajaduse korral koputage klaviatuuri minimeerimiseks ikooni .

7

Koputage OK.

Ekraani avamise PIN-koodi väljalülitamine

1

Avage Avakuva, koputage valikuid > Seaded > Turve > Ekraanilukk.

2

Sisestage PIN-kood, seejärel koputage valikut Edasi.

3

Koputage valikut Pühkimine.

Ekraaniluku parooli loomine

1

Avage Avakuva, koputage valikuid > Seaded > Turve > Ekraanilukk >

Parool

.

2

Sisestage parool.

3

Vajaduse korral koputage klaviatuuri minimeerimiseks ikooni .

4

Koputage Jätka.

5

Sisestage parool uuesti ja kinnitage see.

6

Vajaduse korral koputage klaviatuuri minimeerimiseks ikooni .

7

Koputage OK.

Ekraani avamisparooli väljalülitamine

1

Avage Avakuva, koputage valikuid > Seaded > Turve > Ekraanilukk.

2

Sisestage parool ja koputage Edasi.

3

Koputage valikut Pühkimine.