Sony Xperia SP - Rakendustesse sisenemine ja nende kasutamine

background image

Rakendustesse sisenemine ja nende kasutamine

Rakendust saab avada otseteel vaates Avakuva või Rakenduste kuval.

20

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Rakenduste kuva

Rakenduse kuva, mille te avate kuvalt Avakuva, sisaldab nii seadmesse eelinstallitud

rakendusi kui ka rakendusi, mida te alla laadite.
Rakenduste kuva ulatub üle ekraani, seetõttu peate kogu sisu nägemiseks libistama

seda vasakule ja paremale.

Rakenduste kuva avamine

Kuvage Avakuva, koputage .

Rakenduste kuval sirvimine

Liikuge rakenduste kuval libistades vasakule või paremale.

Rakendustekuva menüü avamine

Avage rakendustekuva ja lohistage selle vasakut serva paremale.

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

1

Avage rakendustekuva, puudutage pikalt soovitud rakenduse ikooni, kuni kuva

hakkab värisema, ja siis lohistage ikoon kuva ülaossa. Avatakse avakuva.

2

Lohistage ikoon avakuval soovitud kohta ja siis eemaldage sõrm ikoonilt.

Rakenduste avamine ja sulgemine

Rakenduse avamiseks tehke järgmist

Koputage rakendusele vaates Avakuva või Rakenduste kuvas.

Rakenduse sulgemine

Vajutage klahvi .

Mõned rakendused on võimalik peatada kui vajutate väljumiseks , kuid mõned rakendused

võivad jätkata taustal töötamist. Esimesel juhtumil saate järgmisel rakenduse avamise korral

jätkata kohast, milles lahkusite. Võtke arvesse, et mõned rakendused, näiteks

sotsiaalvõrgustiku teenused, võivad olla tasulised sel ajal, kui need taustal töötavad.

Viimati kasutatud rakenduste aken

Selles aknas saate ümber lülitada viimati kasutatud rakenduste vahel. Saate ka avada

väikerakendusi.

Viimati kasutatud rakenduste akna avamine

Vajutage .

Väikerakenduste kasutamine

Hiljuti kasutatud rakenduste aknalt saate kiire ligipääsu mitmetele väikerakendustele

igal ajal väikerakenduste riba kaudu. Väikerakendus kasutab teie ekraanil vähe pinda.

Sellisel moel saate kasutada väikerakendusi ja teisi rakendusi samal ajal samalt

ekraanilt.

Small Appsi (väikerakenduste) riba avamine

Vajutage .

21

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Minirakenduse avamine

1

Minirakenduste riba kuvamiseks vajutage .

2

Koputage minirakendust, mille soovite avada.

Saate avada mitu minirakendust korraga.

Väikerakenduse sulgemine

Väikerakenduste aknas koputage .

Väikelahenduse teisaldamine

Kui väikerakendus on avatud, puudutage pikalt selle ülemist vasakut nurka ja

teisaldage rakendus soovitud kohta.

Väikerakenduse minimeerimine

Kui väikerakendus on avatud, hoidke pikalt selle ülemist vasakust nurka ja

lohistage see siis ekraani paremasse serva või alaserva.

Minirakenduste ümberkorraldamine minirakenduste ribal

Puudutage pikalt soovitud minirakendust ja lohistage see soovitud kohta.

Minirakenduse eemaldamine minirakenduste ribalt

Puudutage pikalt minirakendust, seejärel lohistage see ikoonile .

Eemaldatud minirakenduse taastamine

1

Avage minirakenduste riba ja koputage valikut

.

2

Puudutage pikalt taastatavat minirakendust, seejärel lohistage see

minirakenduste ribale.

Minirakenduse allalaadimine

1

Avage minirakenduste riba, koputage valikut

ja siis valikuid ja .

2

Otsige mõni minirakendus, mille soovite alla laadida. Seejärel järgige

allalaadimiseks ja installimise lõpuleviimiseks juhiseid.

Vidina lisamine minirakendusena

1

Small Appsi riba kuvamiseks vajutage .

2

Koputage suvandeid

> > .

3

Valige vidin.

4

Soovi korral sisestage vidinale nimi, seejärel koputage OK.

Rakenduste menüü

Selle menüü saate avada alati sel ajal, kui te rakendust kasutate. Sõltuvalt

kasutatavast rakendusest on menüü erineva väljanägemisega.

Menüü avamine rakenduses

Rakenduse kasutamisel vajutage .

Menüü pole kõigis rakendustes kasutatav.

Rakenduste ekraani ümberkorraldamine

Liigutage rakendused ekraanil soovitud kohta vastavalt oma eelistustele.

Rakenduste korraldamine rakenduste kuval

1

Rakenduste kuva menüü avamiseks lohistage rakenduste kuva vasakut serva

paremale.

2

Tehke valik jaotises KUVA RAKENDUSED.

22

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Rakenduse teisaldamine rakenduste kuval

1

Rakenduste kuva menüü avamiseks lohistage rakenduste kuva vasakut serva

paremale.

2

Veenduge, et jaotises KUVA RAKENDUSED oleks valitud Oma järjestus.

3

Puudutage pikalt rakendust, kuni see suureneb ja seade väriseb, seejärel

lohistage see uude kohta.

Rakenduse desinstallimine rakendustekuval

1

Rakendustekuva menüü avamiseks lohistage rakendustekuva vasakut serva

paremale.

2

Koputage valikut Desinstalli. Rakendused, mida saab desinstallida, on

tähistatud ikooniga .

3

Koputage rakendust, mille soovite desinstallida. Seejärel koputage valikut

Desinstalli

.