Sony Xperia SP - Olek ja teadaanded

background image

Olek ja teadaanded

Ekraani ülaosas asuv olekuriba näitab, mis teie seadmes toimub. Vasakul pool

kuvatakse teadaanded uute ja käimasolevate sündmuste kohta. Näiteks kuvatakse

siin uue sõnumi või kalendri teadaanded. Paremal poolel kuvatakse signaali tugevust,

aku laetuse olekut ja muud teavet.

Olekuriba lubab teil kohandada oma seadme põhiseadeid, näiteks Wi-Fi®,

Bluetooth™-i, andmeliikluse ja heli seadeid. Teadeannete paneelist saate avada

seadistusmenüü, mille abil saate telefoni muid seadeid kohandada.
Ka antakse valgusega teada aku laetuse olekust ja muid teadaandeid. Näiteks vilkuv

sinine valgus tähendab, et on saabunud uus sõnum või on kõne vastamata.

Valgusmärguannet ei anta, kui aku laetuse tase on madal.

Teadaannete ja sisendtoimingute kontroll

Olekuriba on võimalik alla lohistada, et avada paneel Teadaanded ja saada sealt

rohkem teavet. Näiteks saate paneeli kasutada uue sõnumi avamiseks või

kalendrisündmuse vaatamiseks. Samuti saate avata teatud taustal töötavaid

rakendusi nagu muusikamängija.

23

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Teadaannete paneeli avamine

Lohistage olekuriba allapoole.

Teadaannete paneeli sulgemine

Lohistage teadaannete paneeli allosas olev vahekaart üles.

Teadaandega tegelemine

Koputage teadaannet.

Teadaannete paneelilt teadaande eemaldamine

Asetage oma sõrm teadaandele ja siis libistage sõrme vasakule või paremale.

Kõikide teadaannete eemaldamine teavituspaanilt

Koputage valikut Kustuta.

Seadme seadistamine teavituspaani kaudu

Teavituspaani kaudu saate avada seadete menüü seadme kiirseadete
kohandamiseks. Näiteks saate sisse lülitada Wi-Fi

®

-i.

Seadme seadistusmenüü avamine teadaannete paneeli kaudu

1

Lohistage olekuriba allapoole.

2

Koputage .

Heliseadete muutmine paneelilt Teadaanded

1

Lohistage olekuriba allapoole.

2

Koputage .

24

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Bluetooth

®

-funktsiooni juhtimine teavituspaani kaudu

1

Lohistage olekuriba allapoole.

2

Koputage valikut .

Wi-Fi®-i juhtimine teadaannete paneeli kaudu

1

Lohistage olekuriba allapoole.

2

Koputage .

Heleduse taseme reguleerimine paneelil Teadaanded

1

Lohistage olekuriba allapoole.

2

Koputage .

Kiirseadete kohandamine teavituspaani kaudu

Teavituspaani kaudu saate kohandada kiirseadeid, valides soovitud kiirseaded ja

korraldades ümber nende järjestuse. Saate valida kuni 10 kiirseadet või ka mitte

ühtegi.

Teadaannete paani kaudu kiirseadete valimine

1

Lohistage olekuriba allapoole, seejärel koputage valikut .

2

Leidke ja koputage Ekraan > Kiirseaded.

3

Valige soovitud kiirseaded.

Teadaannete paneeli kaudu kiirseadete ümberkorraldamine

1

Lohistage olekuriba allapoole, seejärel koputage valikut .

2

Leidke ja koputage Ekraan > Kiirseaded.

3

Puudutage pikalt kiirseade kõrval olevat ikooni ja teisaldage see seejärel

soovitud kohta.