Sony Xperia SP - Ekraaniklahvistik

background image

Ekraaniklahvistiku kasutamine rõhtpaigutuse korral

Kui ekraaniklahvistik on avatud, pöörake seade külili.

Võimalik, et peate rõhtpaigutuse lubamiseks muutma mõne rakenduse seadeid.

Teksti sisestamine märgikaupa

1

Klahvistikul kuvatud tähemärgi sisestamiseks koputage seda tähemärki.

2

Tähemärgi variandi sisestamiseks puudutage klaviatuuril pikalt tavatähemärki.

Kuvatakse võimalike valikute loend. Valige loendist soovitud variant. Näiteks

tähemärgi "é" sisestamiseks puudutage pikalt tähemärki "e", kuni kuvatakse

muud valikud. Seejärel lohistage sõrm klaviatuuril "é" peale, et see valida.

Punkti sisestamine

Topeltkoputage pärast sõna sisestamist tühikuklahvi.

Teksti sisestamine libistusliigutuse funktsiooni kasutades

1

Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, libistage oma sõrme kirjutatava sõna tähtede

valimiseks tähelt tähele.

2

Kui olete sõna sisestamise lõpetanud, tõstke sõrm üles. Sõnasoovitus

kuvatakse teie valitud tähtede järgi.

3

Kui soovitud sõna ei kuvata, koputage muude valikute kuvamiseks ikooni ja

tehke seejärel sobiv valik. Kui soovitud valikut ei kuvata, kustutage kogu sõna ja

„jälitage” seda uuesti või sisestage sõna igat tähte ükshaaval koputades.

Funktsiooni Libistusliigutusega sisestus seadete muutmine

1

Kui ekraaniklahvistik on avatud, koputage valikut .

2

Koputage ikooni ja siis valikuid Klaviatuuriseaded> Tekstisisestuse seaded.

3

Libistusliigutusega sisestuse funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks

märkige või tühjendage ruut Libistusliigutusega sisestus.

Ekraaniklahvistik

Ekraaniklahvistik sarnaneb standardse 12-klahvilise telefoniklahvistikuga. See

võimaldab nii sõnastikupõhist tekstisisestust kui ka tavalist tekstisisestust.

Ekraaniklahvistiku tekstisisestusmeetodi saate aktiveerida klahvistiku seadete kaudu.

Ekraaniklahvistik on saadaval ainult püstpaigutuse korral.

26

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

1 Tekstisisestusviisi valimine. Võite koputada igat märki korra ja kasutata sõnasoovitusi või koputada

klahvi seni, kuni valitakse soovitud täht.

2 Kursori ees oleva märgi kustutamine.

3 Reavahetuse sisestamine või tekstisisestuse kinnitamine.

4 Tühiku sisestamine.

5 Sümbolite ja emotikonide kuvamine.

6 Numbrite kuvamine.

7 Suur- ja väiketähestuse aktiveerimine ning suurtäheluku sisse- ja väljalülitamine.

Ekraaniklahvistiku esmakordne avamine

1

Koputage teksti sisestusvälja, seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut ja siis valikut Klaviatuuriseaded.

3

Koputage valikuid Klaviatuuri ilme > Klahvipaigutus.

4

Valige ekraaniklahvistik.

Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse , tuleb iga tähe jaoks koputada vastavat

märgiklahvi ainult üks kord, isegi kui soovitud täht pole vastava klahvi esimene

täht. Koputage kuvatavat sõna või koputage ikooni

, et vaadata rohkem

sõnasoovitusi ja loendist sobiv sõna valida.

Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse , koputage sisestatavale tähemärgile

vastavat märgiklahvi. Koputage seda nuppu seni, kuni soovitud märk on valitud.

Seejärel tehke sama järgmise soovitud märgi sisestamiseks jne.

Numbrite sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut . Kuvatakse numbritega

ekraaniklahvistik.

Sümbolite ja emotikonide lisamine ekraaniklahvistiku kaudu

1

Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut

. Kuvatakse sümbolite ja

emotikonidega ruudustik.

2

Kui soovite kuvada veel võimalusi, kerige ruudustikku üles või alla. Sümboli või

emotikoni valimiseks koputage seda.