Sony Xperia SP - Aku

background image

Aku

Teie seadmel on sisseehitatud aku.

Aku laadimine

Ostetud seadmel on aku osaliselt laetud. Kui ühendate laadimisjuhtme toiteallikaga

(USB-pordi või laadijaga), võib kuluda mitu minutit, enne kui aku ikoon ekraanile

ilmub. Seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Aku laadimine pika aja jooksul, näiteks

öö läbi, ei kahjusta akut ega seadet.

Seadme laadimine

15

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

1

Ühendage laadija toitevõrgu pistikupessa.

2

Ühendage USB-kaabli üks ots laadijasse (või arvuti USB-liidesesse).

3

Ühendage kaabli teine ots oma seadme mikro-USB-liidesesse nii, et USB-

sümbol jääks ülespoole. Kui laadimine algab, süttib märgutuli.

4

Kui seade on täielikult laetud, ühendage USB-kaabel seadmest lahti. Selleks

tõmmake kaabel otse välja. Veenduge, et te konnektorit ei painutaks.

Kiiremaks laadimiseks kasutage seadme komplektis olevat laadijat ja USB-kaablit. Kui aku on

täiesti tühi, võib märgutule süttimiseks ja laadimisikooni kuvamiseks kuluda mõni minut.

Aku märgutule olek

Roheline

Aku on laetud üle 90%.

Vilkuv punane

Aku on tühjavõitu

Oranž

Akut laetakse ja see on alla 90% laetud.

Aku laetuse taseme kontrollimine

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Leidke ja koputage Seaded > Teave telefoni kohta > Olek > Aku laetus.

Akujõudluse parandamine

Järgmised näpunäited võivad aidata akujõudlust parandada.

Laadige oma seadet tihti. See ei mõjuta aku eluiga.

Andmete allalaadimine Internetist on energiakulukas. Kui te Internetti ei kasuta, siis

saate energiat kokku hoida kõigi mobiilsidevõrkude andmesideühenduste

väljalülitamisega. See seade ei takista andmesidet üle muude traadita võrkude.

Lülitage Bluetooth®- ja Wi-Fi®-ühendus välja, kui te neid funktsioone ei kasuta. Neid

funktsioone saate kiiresti sisse ja välja lülitada, lohistades teadaannete paneelil

olekuriba alla.

Kasutage funktsioone STAMINA-režiim ja Tühjavõitu aku režiim energiatarbimise

vähendamiseks. Saate valida sellise energiasäästurežiimi, mis sobib kõige paremini

sellega, kuidas seadet kasutate. Samuti saate kohandada iga energiasäästurežiimi

seadeid.

Seadke oma rakenduste sünkroonimine (kasutatav meili, kalendri ja kontaktide

sünkroonimiseks) käsitsi sünkroonimisele. Võite kasutada ka automaatset

sünkroonimist, kui pikendate sünkroonimisintervalli.

Kontrollige seadme akukasutuse menüüst, millise kasutatava rakenduse energiatarve

on suurim. Aku tarbib palju energiat siis, kui kasutate mõnda video ja muusika

voogedastuse rakendust (nt YouTube™). Mõned Google Play™ veebipoest alla

laaditud rakendused võivad samuti tarbida rohkem energiat.

Sulgege ja väljuge rakendustest, mida te ei kasuta.

Vähendage ekraani heleduse taset.

Kui olete võrgu levipiirkonnast väljas, lülitage oma seade välja või aktiveerige seade

Lennukirežiim

. Muidu skannib seade pidevalt saadaolevaid võrkusid ja see tarbib

energiat.

Kasutage muusika kuulamiseks Sony™ originaalset vabakäeseadet.

Vabakäeseadmed tarbivad võrreldes seadme valjuhääldiga vähem akutoidet.

Hoidke oma seade võimalusel alati ooterežiimis. Ooteaeg tähendab seda aega, mille

jooksul on seade võrku ühendatud, kuid ei ole kasutusel.

Lülitage dünaamilised taustpildid välja.

Akukasutuse menüü avamine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage Seaded > Toitehaldus > Akukasutus.

STAMINA-režiimi kasutamine

Aktiveerige funktsioon STAMINA-režiim, et peatada oma Wi-Fi®-ühendus,

andmeliiklus ja muid energiakulukaid rakendusi, kui teie ekraan on passiivne. Kui

STAMINA-režiim on aktiivne, saabuvad endiselt telefonikõned, tekst- ja MMS-

16

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

sõnumid. Saate luua ka loendi rakendustest, mis võivad ekraani passiivseks

muutudes edasi töötada. Kui ekraan muutub uuesti aktiivseks, jätkavad kõik peatatud

funktsioonid tööd.

STAMINA-režiimi aktiveerimine

1

Lohistage olekuriba allapoole, seejärel koputage suvandit .

2

Leidke valik Toitehaldus ja puudutage seda.

3

Lohistage liugur STAMINA-režiim paremale, seejärel koputage suvandit

Aktiveeri

. Kui STAMINA-režiim on aktiveeritud, ilmub olekuribale .

STAMINA-režiimi desaktiveerimine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Otsige ja koputage Seaded > Toitehaldus.

3

Koputage valiku STAMINA-režiim kõrval nuppu .

STAMINA-režiimi seadete muutmine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Otsige ja koputage Seaded > Toitehaldus.

3

Seadete menüü avamiseks koputage STAMINA-režiim.

4

Lisage või eemaldage rakendusi, nagu soovite.

5

Kui olete lõpetanud, koputage nuppu Valmis.

Seadme ooteaja prognoosimine

Ooteaeg näitab, kaua teie seadme akutoide kestab siis, kui seade on võrku

ühendatud, kuid pole aktiivselt kasutusel (nt telefonikõnedele vastamine või kõnede

tegemine). Kui aktiveeritud on STAMINA-režiim, siis hindab see pidevalt järelejäänud

ooteaega, mis võib seadme kasutamisest sõltuvalt muutuda. STAMINA-režiimis

pikeneb ooteaeg rohkem, kui hoiate seadme ekraani lukus. Kui lukustate seadme

ekraani harva, siis ei pruugi te märgata erilist aku tööaja paranemist.

Kui kasutate seadet esmakordselt, siis ei pruugi prognoositud ooteaeg olla täpne, sest puudub

varasem kasutusajalugu, mille alusel prognoosi teha.

Prognoositud ooteaja vaatamine

1

Kuval Avakuva koputage valikul .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neil Seaded > Toitehaldus.

Tühja aku režiimi kasutamine

Kui aku on peaaegu tühi, saate energia säästmiseks aktiveerida funktsiooni

Tühjavõitu aku režiim

. See funktsioon aitab reguleerida ekraaniheleduse,

andmeliikluse ja värinafunktsiooni seadeid nii, et tarbitakse vähem energiat.

Tühja aku režiimi aktiveerimine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Otsige ja koputage Seaded > Toitehaldus.

3

Koputage režiimi Tühjavõitu aku režiim kõrval, siis koputage Aktiveeri.

Tühja aku režiimi desaktiveerimine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Otsige ja koputage Seaded > Toitehaldus.

3

Koputage valiku Tühjavõitu aku režiim kõrval nuppu .

Tühja aku režiimi seadete muutmine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Otsige ja koputage Seaded > Toitehaldus.

3

Seadete menüü avamiseks koputage Tühjavõitu aku režiim.

4

Kohandage seadeid, nagu soovite.

5

Kui olete lõpetanud, koputage nuppu .

17

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.