Sony Xperia SP - Sõnumside seaded

background image

Sõnumside seaded

Sõnumi teadaande seadete muutmine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel otsige ja koputage .

2

Koputage , seejärel koputage Seaded.

3

Teadaande heli määramiseks koputage Teadaande helisignaal ja tehke valik.

4

Muude teadaande seadete määramiseks märkige või tühjendage sobivad

ruudud.

Väljuvate sõnumite edastusraporti seadete muutmine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel otsige ja koputage .

2

Koputage , seejärel koputage Seaded.

3

Koputage Edastusraport, et aktiveerida või desaktiveerida edastusraport.