Sony Xperia SP - Sõnumite korraldamine

background image

Sõnumite korraldamine

Sõnumi kustutamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel otsige üles valik ja koputage

seda.

2

Koputage vestlust, mis sisaldab kustutatavaid kirju.

3

Puudutage ja hoidke sõrme sõnumil, mida soovite kustutada, ja seejärel

koputage ikooni Kustuta sõnum > Kustuta.

Vestluste kustutamine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel otsige ja koputage .

2

Koputage ja seejärel koputage Kustuta vestlused.

3

Märkige nende vestluste ruudud, mida soovite kustutada, siis koputage >

Kustuta

.

Sõnumi märgistamine tärniga

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel leidke ja koputage .

2

Koputage vestlust, mida soovite avada.

3

Koputage sõnumil, mida soovite märgistada.

4

Märgistuse eemaldamiseks koputage .

Tärniga tähistatud sõnumite vaatamine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel otsige ja koputage .

2

Koputage , seejärel koputage Tärniga märgitud sõnumid.

3

Loendis kuvatakse kõik tärniga tähistatud sõnumid.

49

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Sõnumite otsimine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel leidke ja koputage suvandit .

2

Koputage ikooni ja seejärel suvandit Otsi.

3

Sisestage otsingu võtmesõnad. Vasted kuvatakse loendis.