Sony Xperia SP - Oluline teabeleht

background image

Oluline teabeleht

Enne seadme kasutama hakkamist lugege läbi häälestusjuhendis sisalduv teabeleht

Oluline teave, mis antakse üle koos seadmega või on pakkekarbis.

Käsitsi juurdepääs häälestusjuhendile

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Koputage Seaded > Häälestusjuhend.