Sony Xperia SP - Rakenduse WALKMAN avakuva

background image

Rakenduse WALKMAN avakuva

Rakenduse WALKMAN avakuval saate ülevaate kõigist seadmesse salvestatud ja

teenuses Music Unlimited saadaolevaist lugudest. Saate hallata albumeid ja

esitusloendeid, luua otseteid ning korraldada rakenduse SensMe™ kanalitega

muusikat tuju ja rütmi järgi.

1

Teenuse Music Unlimited pakutavad edetabelid

2

Teenuse Music Unlimited pakutavad uued versioonid

3

Teenuse Music Unlimited pakutavad seotud esitusloendid

4

Muusika sirvimine esitaja järgi

5

Muusika sirvimine loo järgi

6

Muusika sirvimine albumi järgi

58

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

7

Kõigi esitusloendite sirvimine

8

Muusikalingid ja seotud sisu, mida teie ja teie sõbrad veebiteenuseid kasutades

olete jaganud

9

Oma muusika haldamine ja muutmine teenuse Music Unlimited kanaleid

kasutades

10

Muusikamängija WALKMAN avamine

Sony Entertainment Network ning teenused Video Unlimited ja Music Unlimited pole saadaval

kõikides piirkondades. Vaja on eraldi tellimust. Kehtivad lisatingimused.

Rakenduse WALKMAN avakuva kuvamine

1

Avage kuval Avakuva ja koputage valikuid > .

2

Kui rakenduse WALKMAN avakuva ei kuvata, koputage valikut .

Otsetee lisamine laulule

1

Avage rakenduse WALKMAN avakuva ja valige laul, millele soovite otsetee

luua.

2

Puudutage pikalt laulu pealkirja.

3

Koputage valikut Lisa otseteena. Otsetee kuvatakse nüüd rakenduse

WALKMAN avakuval.

Teenuses Music Unlimited olevate laulude otseteesid lisada ei saa.

Otseteede ümberkorraldamine

Avage rakenduse WALKMAN avakuva, puudutage pikalt otseteed, kuni see

suureneb ja seade väriseb, seejärel lohistage üksus uude kohta.

Otsetee kustutamine

Avage rakenduse WALKMAN avakuva, puudutage pikalt otseteed, kuni see

suureneb ja seade väriseb, seejärel lohistage üksus ikoonile .

Saate kustutada ainult neid otseteid, mille olete ise loonud.

Ikoonile saate lohistada ka vaikeotseteid, kuid need peidetakse, mitte ei kustutata.

Muusika uuendamine uusima teabega

1

Avage rakenduse WALKMAN avakuva ja koputage valikut .

2

Koputage valikuid Laadi alla muusikateavet > Käivita. Teie seade otsib veebist

teie muusika jaoks uusimaid plaadiümbriseid ja lauluteavet ning laadib need

alla.

Rakendus SensMe™-kanalid aktiveeritakse muusikateabe allalaadimisel.

Rakenduse SensMe™-kanalid lubamine

Koputage rakenduse WALKMAN avakuval valikut ja siis koputage valikuid

Laadi alla muusikateavet

> Käivita.

See rakendus vajab mobiil- või Wi-Fi®-võrgu ühendust.

Laulu kustutamine

1

Avage rakenduse WALKMAN avakuva, seejärel liikuge sirvides laulule, mille

soovite kustutada.

2

Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel koputage valikut Kustuta.

Nii saate kustutada ka albumeid.

59

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.